Նիգերիան փակում է Թուրքիայի հետ սահ մանները, քանի որ… Տնտեսական ճգ նաժամի մեջ գտնվող Թուրքիային կրկին մեկ վն աս

Նիգերիան փակում է Թուրքիայի հետ սահ մանները, քանի որ… Տնտեսական ճգ նաժամի մեջ գտնվող Թուրքիային կրկին մեկ վն աս ։ Ինչպես տեղեկացավ SLIM news-ը Նիգերիան այսօրվանից փակում է Թուրքիայի հետ սահ մանները: Երկիր կարող են մոտք գործել վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում Թուրքիայում գտնվող Նիգերյացիները:

Սահ մանների փակման պատճառ է դարձել Թուրքիայում կորոնավ իրուսի արագ տարածումը: Այն նիգերիացիները , ովքեր վերջին տասնչորս օրվա ընթացքում գտնվում են Թուրքիայում, ժամանելուն պես ստի պված կլինեն 1 շաբաթ տևողությամբ կար անտին անցնել կառավարության կողմից հաստատված հաստատություններում: Նշենք , որ Թուրքիայում COVID-19 վարա կակիրների

քանակը այս ամսվա սկզբին հասավ ռեկորդային քանակի `ավելի քան 60.000 , ինչը խթա նեց COVID-19- ի խի ստ միջոցառումներ անցկացնել ամբողջ երկրում: Հիշեցնենք , որ Չինաստանը նույնպես ապրիլի 19-ից դադա րեցրել է Թուրքիայից «Turkish Airlines» ավիաընկերության բոլոր թռիչքները , իսկ ապրիլի տասնհինգին ՌԴ-ի իշխանությունները հայտարարեցին դեպի Թուրքիա թռիչքների չեղար կման ասին: