Դավիթ Ղամբարյանն իր էջում գրել է. Քոչարյանի փաստաբանների ու Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի գլխավոր բժիշկի դեմ անհապաղ պետք է քր եական գործ հար ուցել դա տարանին խա բելու ու այդ միջոցով Քոչարյանի խա բանման միջոցը փոխելու համար: Քոչարյանի առողջական վիճակի մասին կե ղծ տեղեկանքի հիման վրա, ամբաս տանյալ հան ցագործը ազատության մեջ հայտնվեց: Ըստ

բժիշկների Ռոբի ճուճպլ որները հի վանդ էին , փամփրսով էր ման գալիս, որովհետև մեզը վրան չէր կարողանում պահել: Իբր վիրա հատեցին, որից հետո նա անպայման պետք է տանը պարկած ու բժիշկների հսկողության տակ լիներ: Բան տից ազա տվելուց անմիջապես հետո, համացանցում լուսանկարներ հրապարակվեցին, թե ինչպես է հիվ անդը զվարճանում Սևանա լճում: Փաստաբաններն էլ հավաստիացրին, որ նրա ազատությունը երկրի

համար վտ անգ չի ներկայացնում: Մինչդեռ այդ անհույս հիվ անդը մի քանի անգամ Մոսկվա այցելեց, որից հետո Ադրբեջանը Ռուսաստանի թույլտվությամբ հար ձակվեց Արցախի վրա: Պատ երազմի հենց սկզբում նա եղավ նաև Արցախում: Հետևանքը եղավ այն, որ մի քանի գենեռալների

ջան քերով հայոց բանակը պար տվեց: Հիմա էլ , արդեն քանի ամիս, ջանք, եռանդ և միջոցներ չի խնայում երկրի օրինական, ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանությունը տա պալելու համար: Սրանից էլ մեծ վտ անգ՞ …Այս ստ ի և կե ղծիքի հեղինակները պետք է պատ ժվեն՞, թե ոչ…

Добавить комментарий