Փայլակ Ուռուսյանն իր էջում գրել է. Մտածում եմ էլ ինչ պետք է անի խեղճուկր ակ, քարից հաց քամող հոգով ազատատենչ հայ ժողովուրդը, որ իր երկրում կարողանա ապրի և արարի,որ չդառնա օտ ար երկրներում թափ առական և կարոտը սրտում հիշի

կռունկի և հո, հորովել, հորին լորո, լորին ջան, տխուր և թաղծոտ երգերը։ Մտածում եմ, լավ ինչ անել ինչպես ու ումով, երբ ուժեղները իրար շողոքորթելով նորից խե ղճերին են հարստահարում։ Կամ էլ ինչ անի խեղճ ու կրակ ժողովուրդը, որ բոլորը պատ ժվեն,որ երկրում օրենքի ու իրավունքի

գերակայությունը գերի շխի։ Ինչու պետք է հասներ նրան, որ 2 անգամ բռ նի ուժով իշխանությունը զավ թած Քոչն ու Սեռժը նորից գլխացա վանք դառնային խեղճ ու կրակ ժողովրդի գլխին։ Հր եշն ասում է,կեղ ծիքների և սուտ խոսելու համար պետք է խի ստ պա տիժ կիրառել նմաների հանդեպ, ես կասեի ավելի խի ստ, մա հապա տիժ։ Այնքան է ոգևորվել,

որ չի հիշում, 1-ինը իրեն պետք է պատ ժել ժեկի տեղեկանքով իշխանությունը զա վթելու համար։
Ժողովուրդ ջան, մտածում եմ, որ մինչև ընտրությունները պետք է Վարչապետի առջև մեր պահ անջները շատ խի ստ դնենք ու պահ անջենք, որ ճիշտ կադրային քաղաքականություն իրականացվի։ Բոլորս էլ գիտենք, որ մեր

ձախողումները ոչ ճիշտ կադրային քաղաքականության հետևանքն է։ Ավելին ասեմ, այսօր պատրոն դավոյի նման մաշե նիկները, թե դրսից, թե ներսից վխ տում են ու իրենց սրի կայությամբ խոչը նդոտ են հանդիսանում պայ քարող, ազնիվ ու իր երկրին նվիրված մարդկանց ներգրա վածությունը պետակաշինության մեջ։

Վերջում, ժողովուրդ ջան, լուրջ եմ ասում այսօր, քան երբեք վտ անգի մեջ է մեր՝ ժողովրդի լեգիտիմ իշխանությունը պետք է էլ ավելի համախմբված լինենք, որ քոչն ու սեռժը, նույնիսկ յոթ ֊ութ տեղ չունենան ԱԺ֊ում։ Մեծ գլխացա վանք է դառնալու…
Մենք՝ժողովուրդն է տերն իր երկրի։

Добавить комментарий