Հայկ Մարտիրոսյանը գրում է. Ալիևը գեր իներին պահում է` առավելապես Սյունիքի մի ջանցքի ստացումը Հայաստանում հո ժար լռությամբ ապահովելու համար: Պայմանավորվածությունն, անշուշտ, գաղ տնի է իր երևանյան կատ արածուի ու մոսկովյան գործընկերոջ հետ: 3 գե րի երեկ ազա տեց` ի թիվս այլ գործոնների` նաև հայերին ազդակ

հղելու, որ դա հնարավոր է, եթե ու երբ միջ անցքը տրամադրվի: Լավրովն այսօր Երևան է ժամանում` միջանցքի բացման մանրամասները գաղտնի ռեժիմով քն նարկելու համար: Բացառված չէ, որ Հայաստանի առանձին հատվածների հան ձնումն անվերադարձ դարձնելու նպատակով «խաղաղության համապարփակ պայմանագիր» են

պատրաստում, որ հավերժական կապի տուլիացիայի և հավերժական կոր ստի եր դմնագիր կարող է լինել: Լավրովի այցը ոչ մի լավ բան իր հետ չի բերելու, թեև դա ժողովրդին վաճառվելու է մասնավորապես որպես գեր իների ազա տման ուղղությամբ լուրջ աշխատանք: Երևանից Բաքու

մեկնելով` Լավրովն Ալիևին փոխանցելու է հայկական քայլերի հաջորդականությունն և ստանալու այդ ամենի դիմաց իրենց վարձը: Եվ այս ամենին հայ ժողովուրդը շարունակելու է հետևել կողքից` կարծես իրեն և իր երկիրը չեն վաճառում: Կարծես իրեն և իր երկիրը չեն հետևողականորեն ոչն չացնում:

Добавить комментарий