Հայտնի ուժերի կողմից վար ձատրվել ու
վարձ ատրվում են մարդիկ և ուժեր, որոնք… Լյովա Եղիազարյան։ Լյովա Եղիազարյանը գրում է. Հայտնի ուժերի կողմից վար ձատրվել ու վար ձատրվում են մարդիկ և ուժեր, որոնք մի քանի տարի առաջ հացի խնդիր ունեին, որոնք ընտանիք պահելու խնդիր ունեին: Հեղափոխությունը հորիզոններ բացեց սրանց

առաջ: Դրանցից ոմանք հայ հոյելու համար առատաձեռն են վար ձատրվում: Դրանք «էլիտար» վար ձկաններ, որոնք քաղաքի կենտրոնում թանկարժեք գրասենյակներ են վար ձել՝ թանկարժեք կահույքով, ավտոմեքենաներ են գնել: Գլխապտույտ «հաջողություններից՝» սրանք սան ձարձակ և ագ

րեսիվ են դարձել, սրանք պատրաստ են ցանկացած հան ցագործության: Հար ամ փողը այնքան է մթ ագնել սրանց ուղեղը, որ չեն հասկանում, որ մի օր պատասխան են տալու: Մյուսները՝ շարքային թափ թփուկները բավարարվում են թու լափայով, նույնիսկ՝ մի փոր հացով: Ամեն ինչ իր տեղն է ընկնելու և սրանք էլ էշ նա հատակ են դառնալու:

Добавить комментарий