Նանե Արզումանյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է. Ես միշտ խղ ճացել եմ մարդկանց, որոնք չեն զգացել իրենց հոր արժանապա տվությունը ու եղբոր ուժը։ Ես միշտ խղ ճացել եմ մարդկանց, որոնք ցամաք հացի փոխարեն գերադասել են ուրիշի շպ րտած ոսկորը կրծել ։ Ես միշտ խղ ճացել եմ

մարդկանց, որոնք վաճառել են իրենց մարմինը և հոգին ժամանակավոր դերի համար ։ Ես միշտ խղ ճում եմ մարդկանց, որոնք երբեք չեն կարողանալու իրենց երեխաների աչքերին պարզ նայել։ Խա բեք

ձեզ, խա բեք մարդկանց, ինքնահաստատվեք ֆեյսբուքով, սակայն միշտ հիշեք՝ Աստված արդար դա տավոր է։ Հաճախ նայեք Երկնքին՝ շատ կարևոր է… Հ.Գ. կշարունակեմ ոսկոր շպր տել ամեն հաչ ացող շան դիմաց։ Ես ձեզանից չեմ վա խեցել, ես ձեզանից չեմ վա խենում, ես ձեզանից չեմ վա խենալու երբեք ։

Leave a Reply