Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավար Գնել Հասրաթյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է. Կյանքիս ամենատխ ուր օրը 10.11.2020. Արցախից ՀՀ պատ երազմից վերադա րձի ճանապարհը, որն ուղեկցվում էր արց ունքով, տխ րությամբ, վր եժի մոլ ուցքով, քանզի ես իմ ջոկատով պատ երազմի 1-ին իսկ օրվանից եղել եմ

առաջնագ ծում ու պաշ տպանել եմ հայրենիքս։ Հիմա կասեմ իրականությունը, որը երբեք չեմ ասել, քանի որ չեմ ուզեցել թի կունքում ստեղծել լար վածություն. կարդում եմ ֆեյսբուքահայության՝ դիվան քշողների և ավտոմատի կրա կից վա խեցածների քոմմենթները և մտքումս տասը հարկանի հայ հոյա նքներով հայ հոյում եմ ձեզ: Փաշինյանի ստորագրությունը այդ օրվա դրության փրկության ստորագրություն էր, այլ հարց է, թե ինչու՞ հասանք

այդ օրվան։ Պաշ տոնապես հայտարարում եմ. Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությունը փրկեց ամբողջ Արցախը հանձ նելուց ու բազում զո հեր տալուց։ Եթե նա իր ստորագրությամբ հան ձնեց երեք շրջան, ապա մյուս երեք շրջանը և Շուշին, որի մասին չգիտես ինչու չեն խոսում, հան ձնվեց հին «գեներալիտետի» ու հին «օլիգ արխիկ» ռեժիմի ջան քերի շնորհիվ, քանի որ նշածս շրջաններում չէր

մատակարարվում ուտելիք, անհրաժեշտ ապրանքներ, դե ղորայք ու այս այն դեպքում, երբ Ստեփանակերտի պահեստներում դրանց պակասը չկար ու գիտե՞ք ինչու, քանի որ բոլոր պահեստապետերը նշածս շրջանակների մարդիկ էին։ Կամավորական ջո կատներին տանում էին անհայտ մի տեղ, անգամ գեներալի ուղեկցությամբ, և իրենք փա խնում էին այնտեղից՝ թողնելով զո րքին թշն ամու ար կերի հետ մենակ։ Այս ամենի մասին

բարձրաձայնել եմ Ստեփանակերտում, անուններ տվել հենց իրենց աշխատասենյակներում։ Այս ամենի մասին զեկուցել եմ ԱԱԾ, տվել եմ հստակ անուններ ու եթե նշածս վի ժվածքներին չձ երբակալեն և չպա տժեն, ապա պա տժելու եմ ինքս, որովհետև թե՛ իմ, թե՛ իմ ջո կատի համար նման կենդանիները, ում պատճառով հարյուրավոր մարդիկ են զո հվել, պետք է պատասխան տան։ Այո՛, իշխանությունը ևս ունի սխալներ, սակայն դրանք ոչ մի կերպ չի կարելի կապել «պար տություն» և «դա

վաճանություն» բառերի հետ, քանի որ նշված բառերի հասցեատերերը գտնվում են այլ օղակներում ու եթե իշխանությունը սխ ալվել է այդ հարցում, ապա դա Արցախի իշխանության ներսում թե՛ թիկունքային, թե՛ առա ջնագծում նշանակված անձանց շրջանակը և ինձ լռեցնել ցանկացող ՀՀ-ից ուղարկված «պաշ տոնյաների» կաս կածելի վարքն է, որոնց անուն ազգանունները ևս զեկուցվել է ՀՀ ԱԱԾ։ Բռ նվե՛ք, հատ-հատ պատասխան եք տալու։

Добавить комментарий