Սենոր Հասրաթյանն իր էջում գրել է. Հետաքրքիր է, ինչպիսի <<վայ նասուն>> կլիներ հանրային տարբեր շրջանակներում, եթե 1994 թվականից մինչև 2018 թվականը հայ-ադրբեջանական հակամա րտ զո րքերի շփ ման գծի որևէ հատվածում հակա ռակորդն իր դիր քերն առաջ տար գոնե մի քանի մետր… 2016 թվականի ապրիլյան քարօրյա պատ

երազմի արդյունքում, երբ թշ նամին հարյուրավոր զո հերի ու բազմաքանակ զի նտեխնիկայի կոր ստի գնով շփ ման գծի հյուսիսում և հարավում առաջացավ ընդամեմը 200-ից 400 մետր խորությամբ, գրան տակեր <<հայրենասերների>> մի ողջ զո րաբանակ իր աղ մուկ-աղա ղակով ու <<քն նիչ հանձնաժողովով>> երկիր էին ոտքի հանում… Այսօր խոսք է գնում հակա ռակորդի կողմից առանց

կրա կոցի 3-ից 4 կմ խորությամբ տարածք զա վթելու մասին, բայց չգիտես ինչու, անխոս և լուռ են բոլորը՝ երկրի շարքային քաղաքացուց սկսած մինչև նախագահ… Այս ո՞ւր ենք հասել… Միթե՞ այդ մեկ պատահականությունն իզորու է ավե րելու այն ամենը, ինչը ձեռք է բերվել բոլորիս համահավաք ջան քերի և հազարավոր նվի րյալների ար յան գնով…

Leave a Reply