Նանե Արզումանյանն իր էջում գրել է. Իսկ Դու միշտ նայում էիր Եռաբլուրում պատրաստած ռեպորտաժներս և հուզ վում, ով կպատկերացներ, որ մի օր Քեզ էլ այնտեղ կգտնեմ։ Ինձ միշտ պահեցիր ուսերիդ վրա, որ ես ամենաբարձր կետում ապրեմ միշտ, սակայն Եռաբլուրը դարձավ հա վերժի ճանապարհս։ Դու ասում էիր, որ ես միշտ անհո գ

լինեմ, սակայն դարձա ամենատխ ուր քույրը։ Դու և Դու, Քեզնով ու Քեզ համար, ամենաթանկ և ամենաԿարոտ։ Իմ զո րություն… Ամեն օր ես կգամ Քեզ մոտ, կպատմեմ, թե ինչքան անկ յանք է քույրն առանց Եղբոր, քույր, ով ամենաուժեղն էր, որովհետև ուներ Քեզ նման պաշ տպան…

Քո քառասունմեկ տարիների քսաներեք տարին Հայրենիքինն էր և առաջնագ ծինը, թե որքան են ցա վը և հպարտությունը ծվա տելու՝ գիտեմ միայն ես։ Կգրկեմ մեր Դրոշը և կարոտս կառնեմ՝ Եղբայր-Հայրենիք… Պատի՛վ ունեմ, պարոն հրա մանատար։

Добавить комментарий