Մարիա Երկանյանն իր էջում գրել է. Կանգնիր անի րավ աշխարհ` Կանգնիր`հերիք է,էլ չենք դիմանում։
Այս ի՞նչքան Հերոս տղերք տարար հերիք չեղա՞վ։ Այս ի՞նչքան մայրեր սևավ որիր,էլ ի՞նչքանն ես տանելու,
Կանգ առ`հերիքա, սա անտ անելիա։ Քանի՞ , քանի՞ Սենոներ տարար, ի՞նչի, ի՞նչ էին արել քեզ այս անմ եղ բալեքը։ Քանի՞ քույրեր են սենյակներում փակված թաքուն լա ցում, ոնց իմ Աննան,քանի՞ եղբոր ուսեր

կո տրիր, քանի՞ հայր ծնկի բերիր, քանի՞ մոր սիրտ փշր իր թողիր ան տեր ինձ նման։ Գիտե՞ս քանի մայր է ստ իպված ապրում ինձ պես, արի`արի ինձ էլ տար պրծնեմ այս դա ժան աշխարհից, այս դա վաճանությունից, անկապ շնչելուց, այս փչ ացաց երկրից։ Ու՞մ է պետք մոր կյանքը առանց զավակ։ Ու՞մ է պետք կյանքը ,ապրելը այսպես դա ժան։

Աստված իմ ,օգնիր, ուժ տուր, մի թող մեր սրտերը դա ժանանան, դու լուծի վր եժը մեր որդիների,որ գոնե մեր որդիները հանգիստ ննջեն,որ մայրերի խղ ճերը հանգիստ շնչեն, դա տի բոլոր դա վաճաններին, զարդնացրա այդ տակ անքների սրտերը և մտքերը թող գեր իների հարցը լուծեն հետ բերեն։ Թուրքի խի ղճն էլ զարդնացրա Տեր իմ, թող չտ անջեն մեր բալեքին, Տեր իմ օգնիր։ Տեր իմ`միակ հույսս դու ես, օգնիր աղա չում եմ։

Աստված իմ եթե կուզես, վերցրա իմ կյանքը, ի՞նչ ուզում ես արա ինձ հետ,մենակ բոլոր գեր իներին ողջ առողջ հետ բեր խնդրում եմ։ Ես էլ սենց չեմ կարող ապրել։ Հոգնել եմ դերասանություն անելուց որ(սաղ լավա,ես լավ եմ,ես ուժեղ եմ)։ Ես չեմ ուզում ուժեղ լինեմ,ես Հերոս որդի էի բերել,Հերոս մեծացրել,որ իրա կողքին գոնե ես թույլ լինեմ։ Սակայն հենց մեծացրի դու տարար։ Ի՞նչի։ Ինձ էլ տար,ինձ ի՞նչի ես թողել։ Տեր իմ հետ բեր Սենոյիս,առանց իրան չեմ դիմանում,ես մեն օր մե ռնում եմ ։ Հետ բեր ա ղաչում եմ։

Добавить комментарий