Սոնա Արշունեցին գրում է. ԴԻՄՈՒՄ ԵՄ ԱԱԾ-ԻՆ.
ինչու՞ եք այդքան անտարբեր մեր երկրի
վաղվա օրվա հանդեպ, ու այդ անտարբերությնից առիթավորվում են նախքին հան ցագործները, ում վրա դեռ անավարտ դա տական գործեր կան , այսօր այդ հան ցագործները հա յտ են ներկայացրել մասնակցել այս ընտրություններին ու իրենց թալա նածներն միլիոններն են հանել ասպարեզ ժողովրդի ծա խվող մասսային կաշ

առելու ու կրկին իշխանության գալու մոլ ուցքով… ամեն ստ որ քայլի դիմելով, ազգի մեջ պառ ակտում մտցնելով, զոռ ով, կաշա ռքով, լեզու թափելով, վարչապետին զրպ արտելով, միայն թե իշխանությունը զա վթեն… ձեր քթի տակ ընտրակա շառք է բաժ անվում, որն օրենքով և տվողին և վերցնողին դա տ է հասնում, քանիսի՞ն եք բռ նել, լսել եմ, որ ընտրակա շառքի գինը բարձրացել է ու այս երեք կուսակցությունները

մրցակցության մեջ են ու ոչ թե դրամով, այլ՝ դոլարով 100 մինչև 200 չափով, որն աննախադեպ է ։ Երեսուն տարվա մեջ, երկրի համար առաջին հան ցագործը թքած ունի, որ ժողովրդի մեծամասնությունը մեր ժում է իրեն։ Միթե՞ ընտրական օրենսգրքն իրավունք է տալիս երկու ժամկետ երկիրը պաշ տոնավարող նախագահը նոր հա յտ ներկայացնելու կրկին իշխանության գալու համար, ինչպե՞ս կարող են, երբ և՛ ԲՀԿ-ը և ՀՀԿ-ը, և ՎՀԿ կուսակցությունները

մասնակցություն ունենան ընտրություններին, երբ նրանց առաջին դեմքերի վրա կա շատ լուրջ դա տական գործեր, ձեզ համար գաղտնիք չէ, որ 5 ամիս տևած հանրահավաքները, հեղաշրջման փորձերը Քոչին իշխանության բերելու համար էին, հիմա էլ ընտրություններին իրենց թեկնածությունը դրել են վերջում իրենց հավաքած ձայները Քոչին տան, որ իշխանության գա։ Այնպես չէ, որ անտեղյակ եք, լավ էլ գիտեք ու ձեր լռությամբ

աջակցում եք, օգնում եք նախկինների՝ հատկապես Քոչի վերադա րձին, որին աշխարհասփյուռ հայության 95 % դեմ է, ատ ում է և այդ ատ ելությունն անհիմն չէ, ես չգիտեմ դուք ու՞մ եք ծա ռայում մեր պետականությունը ամուր պահելու՞ն, թե՞, Ղարաբաղյան կլանին՝ նրա առաջնորդին իշխանության բերելուն, դուք ի պաշ տոնե պարտավոր եք կան խել հան ցագործների վերարտադրմանը, սա արդեն ոչ թե

ոստիկանությանն է վերաբերվում, այլ՝ ԱԱԾ-ին․․․
Առանց այն էլ հենց նրանց պատճառով է մեր երկիրը հայտնվել այս վիճակին, փոխանակ հետաքն նություն անցկացնեք, 44 օրյա պատ երազմի պար տության, դա վադրության հեղինակներին բացահայտեք, կամ Սյունիքում կատարվողը, ինչպես եղավ, որ խաղաղ կերպով, առանց կրա կոցի ադրբեջանի 250 զինվոր 3,5 կմ առաջացան սյունիքի խորքը, հասան Սև Լիճ և լիճը շրջափակեցին, միթե՞ կապ չեք տեսնում

Արցախ և Սյունիքի դա վադրությունների մեջ ձեր լռության, անգործության պատճառով են, որ մեր երկրում շատ պարզ բացահայտվող
հան ցագործությունները տասնամյակներ մնում են չբացահայտված ու արդյունքում հան ցագործներն իրենց սև գործն են անում, այսօր թույլ եք տալիս այդ նույն հան ցագործ կլանը շանս ունենա կրկի՞ն գա իշխանության,կրկին թալ անեն, կրկին իրենց հան ցագործ գործունեությունը ծավալեն, բա լավ դուք հայ չե՞ք, ձեր սիրտը չի՞ ցա վում մեր

Հայաստան երկիրը կոր ցնելու համար, Արցախի կեսը տվեցին, հիմա մաս մաս Հայաստա՞նն են տալու, ուշքի՛ եկեք ու ներքին թշ նամու դեմն առեք, դուք կարող եք գիտեմ, միայն ցանկություն ունենաք և ջ անք գործադրեք,,, Արե՛ք առաջին քայլը։ Կան խե՛ք նախքին հան ցագործների վերարտադրումը, թույլ չտալով նախկին հան ցագործներին դա տական գործերը
վրաները մասնակցեն մասնակցությունն այս ընտրություններին։

Leave a Reply