Կոմ բինատի Վահե, պետական դա վաճան անունները ունենալուց առաջ Վահեին ճանաչել են որպես հեռախոս սարքող Վոգ։ Հիմա հարց է առաջանում… Ռեգինա Պրազյան։ Ռեգինա Պրազյանն իր էջում գրել է. Վահե Հակոբյան, կոմբ ինատի Վահե, Առուշի կնոջ սի րեկան, Քոչարյանի հաստ աղիքում բնակվող աս կարիդ, պո զավոր Վահիկ, պետական դա վաճան, ադրբեջանական գոր ծակալ անունները ունենալուց առաջ Վահեին ճանաչել են

որպես հեռախոս սարքող Վոգ։ Այժմ հարց է առաջանում, թե այս թերուս անգ րագետը քանի միլիարդ հեռախոս է սարքել, որ դարձել է միլիոնատեր։ Վահեանման աղ բակույտին ոչ Սյունիքն է հետաքրքիր ու ոչ էլ Մեղրին։ Միայն իշխանությունն է սրա նմաններին հետաքրքրում և կիլոմետրերով գումար ունենալը։ Քոչարյանի բաժնեմասերը սրա

նման հի մար եղջերուների անվան տակ են սովորաբար քո ղարկված լինում։ Կարծում եմ Ադրբեջանին մատ ուցած ծա ռայության համար արդեն վար ձատրվել է ադրբեջանական հատուկ ծա ռայությունների կողմից ու կիսվել պետությանը դա վաճանած մյուս վի ժվածքների հետ։ Լուրջ

հիասթափություն կապրեմ, եթե մա հապատ իժը չվերականգնվի և սրա նմանները չարժանանան համապատասխան պա տժին, համապատասխան կաշ առակեր դա տավորների հետ միասին և համապատասխան Հրանտ Բագրատյանների, Թագուհի Թովմասյանների և Նաիրա Զոհրաբյանների հետ միասին։ Վոգին տեսնող լինի ասեք, որ մինչև ինքը ադրբեջանցիներին ինֆորմացիա է

մատակարարում, ժողովրդին մեդիատե ռորի ենթ արկում և թշ նամու մոտ որպես հուշարար աշխատում, կինը ֆեյսբուքներով հազար ու մի ջահել տղայի իր օֆիս է հրավիրում, համոզելով և գայ թակղիչ հնարքների դիմելով։ Մոտ վեց հոգու հետ կնոջ կիսաի նտիմ նամակագրությունները ըստ իրադրությունների կհրապարակեմ։ Մի քիչ էլ, որ աչքաթող անի, կնոջ բաժակը վեդրո կդառնա!!!

Добавить комментарий