Փայլակ Ուռուսյանն իր էջում գրել է . Չհաս ունացած և անմշ ակ ուղեղով, վարքագծային ու հո գեբանական խան գարումներով տառ ապող Հրանտ Բագրատյանը հրապարակավ ու բաց տեքստով համագործակցում է թշն ամու հետ։ Այս անմշ ակ ուղեղով այլասե րունդը իրեն նույնիսկ իրավունք է վերապահում վիր ավորել, ազնիվ, անկեղծ,

հայրենասեր, իր երկրին և ժողովրդին նվիրված ՀՀ Պաշ տպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանին՝ նրա ոչ զի նվորական լինելու մեջ։
Ղարաբաղի կլ անը ու հայի խու ժանը շատ է վա խենում Վաղարշակից, որովհետև լավ գիտի, որ Վաղարշակ Հարությունյանը հայ ժողովրդին ու իր երկրին նվիրված մարդ է ու ցանկացած ոտն

ձգություն ժողովրդի և պետության նկատմամբ դա տապար տված է մա հվան։ Սա է նրանց զառա նցանքի պատճառը, հետևությունները թողնում եմ Ձեզ… Ահա Վ..Հարությունյանի կենսագրությունը,
1978թ. ավարտել է Ս.Կիրովի բարձրագույն ռա զմածովային ուսումնարանը։1978-1990 թթ. ծառ այել

է ԽՍՀՄ զի նված ուժերում։ 1991թ.Մարշալ Գրեչկոյի անվ. ռա զմական ակադեմիան, ք.Սանկտ-Պետերբուրգ ու Գլխավոր շտաբի Ակադեմիան ք. Մոսկվա։ Զին վորական ծա ռայությունը։ 1986-1990 թթ. Խաղաղօվկիանոսյան նավատորմի շտաբի ավագ սպա։ 1991-1992 թթ. ՀՀ ՆԳ փոխնախարար, ՀՀ պաշ տպանության կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ։ 1992-1994 թթ.ԱՊՀ միացյալ զի նված

ուժերի գլխավոր հրա մանատարության շտաբի պետի տեղակալ։ 1994-1999 թ. ԱՊՀ մասնակից-պետությունների ռազ մական համագործակցության կորդ ինացման շտ աբի պետի տեղակալ, ՀՀ զի նված ուժերի ներկայացուցիչ։ 1999-2000 թթ. ՀՀ Պաշ տպանության Նախարար։ 2002թ. հուլիսի 22-ին հր եշի հրամանագրով աստիճանազր կվել էր։

Վերջում, ի տարբերություն քո անմշակ ուղեղի չի գո ղացել, չի թալ անել, ժողովրդին չի ունեզր կել, բլ եֆ վա ուչերներ չի թողարկել, ժողովրդի խնայբ անկերի փողերը չի փո շիացրել ու ամենակարևորը ժողովուրդը Վաղարշակից չի զզ վում և չի ատ ում։
Մենք՝ ժողովուրդն է տերն իր երկրի։

Добавить комментарий