Ինչպես այսօր հայտնի դարձավ Հայաստանը միջպետական գա նգատ է ներկայացրել Մարդու իրավունքների եվրոպական դա տարան ընդդ եմ Թուրքիայի` քառասուչորսօրյա պատ երազմի ժամանակ «սիրիացի վար ձկաններ հավաքագրելու ու Ադրբեջան տեղափոխելու միջոցով» կոն վենցիոն խախ տnւմներ թույլ տալու, ինչպես նաև

Ադրբեջանին ռա զմական օժանդակություն ցուցաբերելու վերաբերյալ: SLIM news-ին հայտնի դարձավ ուշագրավ տեղեկություններ , որ Հայաստանի նման քայլը հայտնվել է թուրքական մամուլի ուշադրության կենտրոնում: Թուրքական պարբերականները ակտիվորեն լուսաբանել են Հայաստանի այդ քայլն ու որակել այն uկա նդալային: Թեման լուսաբանած պարբերականներից է թուրքական իշխանամետ «Ենիսաֆակ»

պարբերականը, «Եվրոնյուզ» ու «Դոտչե Վելլ»- թուրքական ծա ռայությունները, «Արթի49» թուրքական լրատվական կայքը: Ուշագրավ է, որ սոց ցանցերում ևս թեման քն նարկման առարկա է դարձել: Որոշ թուրք օգտատերեր իրենց մեկնաբանություններում պն դել է, որ հայերի թշ նամանքը թուրքերի նկատմամբ չի վեր ացել, այլ ավելի է խոր ացել 2021 թվականի պատ երազմից հետո: Առայժմ Թուրքիայից որևէ պաշ տոնական արձագանք չկա այս հարցի վերաբերյալ:

Добавить комментарий