Վահրամ Թոքմաջյանն իր էջում գրել է. Լավ, քանի դեռ բոլորդ սահմանային հոգեխա նգարմունքի մեջ եք, եկեք մի 2 բառով պատմեմ, թե ինչի ընկանք էս օրը։ Քֆ ուրը պահեք, հետո կանեք, էս մասին ձեզ քչերը բարձր կասեն։ Ես էլ լրիվ չեմ ասի, քանզի ընկերներիցս մեկը շուտով էս մասին հո դված կհրապարակի։ ✓Հայաստանի 1-ին Հանրապետության տարածքը 70.000 քկմ էր–սու տ է։ Լկ տի սու տ։ Հայաստանի 1-ին Հանրապետությունը երբեք չի

ունեցել միջազգայնորեն վավ երացված սահմաններ։ Հարցրեք յուրաքանչյուր իրեն հարգող պատմաբանի։ Հայաստանի 1-ին Հանրապետությունը նույնիսկ չի ունեցել հռչակման օր, սակայն մեծապես զգալի տարածքների տիրա պետել է։ ✓Լեգրան–Դրո 1920թ. դեկտեմբերի երկուսի համա ձայնագրով Հայաստանի տարածքը շուրջ 43.000 քմ էր, ավելին, Զանգեզուր ասվածը նկատի ունեին ոչ միայն Սյունիքը, այլ նաև

Զանգեզուրի մի մասը, որը մտնում էր հետագայում Կուբաթլիի շրջանի մեջ։ Արդյունքում մեզ մնաց միայն արևմտյան Զանգեզուրը–Ճիշտ է։ Այդ պայմանագիրը չճանաչեց հայ բոլ շևիկ Սարգիս Կասյանը։ Բանալի բառը՝ Հայ։ ✓Հայաստանը վավ երացրել է Կարսի պայմանագիրը։ Խորհրդային Հայաստանը, սակայն փաստ է։ Մենք որպես պետություն վա վերացրել ենք այդ գր ողի տարած պայմանագիրը–Ճիշտ է։ Մնացածը՝ ոնց կուզեք,

որտեղ ուզում եք՝ մտցրեք։ ✓Հայաստանը Անդրֆեդերացիայի կազմի մեջ մտել է 31.300 քկմ կամ մի քիչ ավել։ Հետո՝ Մոսկվայի միջնորդությամբ՝ 1921-1936 թվականներին կոր ցրել է 1500 քկմ–ից ավել, այդ թվում՝ Կապանի քսանմեկ գյուղերը, Ալ լճերը, Գորիս—Կապան ճանապարհի հայտնի հատվածը, Դիլիջանի հայտնի հատվածները և այլն–Ճիշտ է։ Այդ պրո ցեսը շարունակվել է մինչև 1958 թվականը։ Ադրբեջանական ՍՍՀ–ն ինչ կարողացել՝

քե րել է։ Հիմա էլ սահմանազա տումն անելու են դրանով–Ճիշտ է։ ✓Քա քի մեջ ենք–Ճիշտ է։
✓Սահմանազ ատումը եղել է ոչ իրավաչափ և հակ ասահմանադրական–Ճիշտ է։ ✓Ամեն դեպքում՝ քա քի մեջ ենք–Ճիշտ է։ ✓Աշխարհը Վիլսոնի քարտեզ չի ճանաչում–Երազխ աբ ենք։ ✓Հայաստանն այժմ իր սահմանները չի որոշում՝ անկախ անկար ողունակ կառավարությունից։

Добавить комментарий