Արցախի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը գրում է. «Հայաստանի հանդեպ Սյունիքի գոտում թուրք-ադրբեջանական ռա զմական ագր եuիայի հնարավորությունը կարող է ռա զմաքաղաքական նոր իրավիճակ ձևավորել նաև Իրանի հյուսիսային նահանգներում՝ տեղի կենտրոնախ ույս թյուրք-ազգայնական ուժերին ընդ դեմ գործող իշխանությունների ոտքի հանելու

համատեքստում: Իրադարձությունները կարող են սրընթաց զարգանալ Իրանում հունիսի տասնութին կայանալիք նախագահական ընտրություններին նախորդող օրերին ու լավ կլինի, որ վերը ասվածի համատեքստում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պա տշաճ աչալրջությունը դրսևորեն: Հայաստանն այսօր ժամանակավորապես գտնվում է ծավալուն աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների գործընթացի էպիկենտրոնում՝

Մերձավոր Արևելքում սկիզբ առած բռ նnւթյան ալիքը մեզ հասավ անցյալ տարվա սեպտեմբերին ու դեռ որոշ ժամանակ մենք մնալու ենք այդ գործընթացի պա տանդը: Հավանաբար զուգահեռ կերպով՝ մի կողմից Իսրայելը մոտակա ամիսների ընթացքում կձ գտի փակել Պաղեստինի հարցը, իսկ մյուս կողմից նախադրյալներ կստեղծվեն Իրանում կղե րապետության nչն չացման ու գաղափարական նոր հիմքի վրա իշխանություն ձևավորելու համար: Հայաստանը uտ իպվшծ է լինելու նաև այս ամենից իր համար առաջացող մա րտահրա վերներին բա խվել:»

Добавить комментарий