Ըստ Սոլովյովի հաղորդման, այսօր պուտինների բոլոր մասերն ու անց քերը մռմ ռում են : Նրանք շփո թված են, որ…Դավիթ Ղամբարյան

Դավիթ Ղամբարյանն իր էջում գրել է. Ըստ Սոլովյովի հաղորդման, այսօր պուտինների բոլոր մասերը և անցքերը մռ մռում են : Նրանք շփ ոթված են, որ աշխարհի բոլոր քաղաքակիրթ երկրները և ժողովուրդները հայանպաստ դիր քորոշում ունեն, որը խան գարում է նրանց Հայաստանի անկախ պետականությունը ռուսական սապոկի տակ դնելու ծրագրերի կատարմանը: Վա տ են զգում, որ

Հայաստանը միջազգային ասպարեզում ավելի նպաստավոր դիրք և առաջադեմ երկրի հա մբավ ունի, քան, թե ռուս- թուրքական միությունը, որը արդեն քանի տարի ուղակի բռ նազա վթում է միջին արևելքը ու կրկին փորձում է ճոր տացնել Ուկրաինային: Վա տ են զգում, որ իրենց մասին արդեն երեսուն տարի ոչ ոք որև է բարի խոսք չի ասում… Այո, վա խենում են մեզանից և դրանով

հանդերձ չեն հրա ժարվում էլի մեզ կծ ելու, նս եմացնելու սովորությունից : Նրանց վրա շաաատ է ազ դել այն, որ ֆրանսիայի նախագահը թվիտերում հայերին ուղղված իր խոսքը հայերեն է ասել: Սոլովյովի հաղորդման մի զգալի հատված հենց

դրան էր նվիրված, որի մասնակիցները փորձում էին իրենք իրենց համոզել, որ Մակրոնը հայերի հետ չ ար խաղ է խաղում , որովհետև հայ ժողովրդի միակ և անդա վաճան բարեկամը Ռուսաստանն է… Լավ, ասենք իրենք մի կերպ հավատացին իրենց ասածներին, բա մեզ ոնց՞ են հավատացնելու…