Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Մեծ Բրիտանիան իրենց համար ամ ուր գործընկեր է և ներ դրումներ կկատարի Արցախի մի շարք գրա վյալ տարածքներում, որպեսզի… Նաիրի Հոխիկյան
Վերլուծաբան , լրագրող Նաիրի Հոխիկյանը տեղեկացնում է , որ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հայտարարել է, որ Մեծ Բրիտանիան իրենց համար ամ ուր գործընկեր է ու ներդ րումներ կկատարի

Արցախի մի շարք տարածքներում. «Ադրբեջանը արդեն պաշ տոնապես հրավիրել է Մեծ Բրիտանիայի գործարարներին՝ ներդրումներ կատարել Արցախի գրա վյալ տարածքներում, հատկապես Քարվաճառում, որտեղ կան բնական անսա հման պաշարներ, արևի էներգիայի օգտագործումը ևս մեծ շա հույթ է բերում։ Մեծ Բրիտանիայի Anglo Asian mining ընկերությունը 2020 թվականի պատ

երազմից ամիսներ առաջ Ադրբեջանի հետ գո րծարք էր կնքել Կովսականի (Զանգելան) ոսկու հանքի շա հագործման համար։ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Մեծ Բրիտանիան իրենց համար ամուր գործընկեր է ու ներդրումներ կկատարի Արցախի մի շարք գրա վյալ տարածքներում, որ դրանք ավելի ամուր լինեն իրենց հսկ ողության տակ։» , -գրել է Նաիրի Հոխիկյանը:

Добавить комментарий