Մայիս Սաֆարյանն իր էջում գրել է. Քոչարյանը վերջը չդիմացավ։ Իրեն հատուկ ոճով հոխ որտալով՝ «թիմակիցներիս հանդեպ շի նծու հետապ նդման որևէ դեպք մոռացության չի մա տնվելու և չի ներվելու»։ Իյա՜,իրո՞ք։ Դա ոչ միայն իրավապահ մարմիններին շան տաժի, պրո վոկացիայի, ահա բեկման, վա խեցնելու փորձ է,այլև հրա հանգ իր «թիմակիցներին» ՝արեք ինչ ուզում եք,ես ձեր մեջքին

կանգնած եմ։ Սա նաև բացահայտեց քոչոյի իշ խանության ձգ տելու նպատակներից մեկը՝ վր եժ լուծել հայ ժողովրդից, որը իր «քթից է բերում» լա փածը, հիշում և հիշեցնում կատարած բոլոր հա կահայ գործողությունները։ Սա նաև սպա ռնալիք է ժողովրդին, ակնարկելով՝ աչք փակել կատարվող և կատարվելիք անօ րինականնությունների վրա,իսկ ով կփորձի ընդ դիմանալ՝ «մոռացության չի մատն վելու և չի ներվելու» ։Ով կմտածի թե քոչոն, «իշ

խանության գալու» դեպքում, վր եժ կլուծի միայն այսօրվա իշխանությունից, չ արաչա ր սխ ալվում է։ Նրա թի րախը հայ ժողովուրդն է ու հայկական պետականությունը, քանի որ ժողովուրդը ոչ միայն մեր ժել է իրեն, այլև բացահայտել իր հր եշավոր նպատակները, էությունը, և շատ լավ հասկանալով, որ ինքը ոչ մի շանս չունի «կր ելու»,անցել է բացահայտ սպ առնալիքի և տե ռորի։ Այս դեպքում իրավապահ մարմինները, իշխանությունը պետք է

պարզ ու հստակ հայտարարեն և հասկացնեն որ, անգամ իրենց ստ րուկ ծա խու դա տավորների առկայությամբ,ոչ մի անօ րինական գործողություն, արարք չի ներվելու և կստանա ամենախ իստ իրավական գնահատականը, որ ժողովրդի կամքին դեմ գնացողը, բռ նացողը կփ տի բա նտերում, որքան էլ իրենց տերը հոխ որտա։ Հ.Գ.Սա ինձ հիշեցրեց 2003 թվականի նախագահական

ընտրությունները,երբ ամեն ինչ կարծես թե տանում էր արդար ընտրությունների, երբ անգամ փորձված կե ղծարարները ժողովրդի տրամադրվածությունից վա խենալով, հակ ված էին չխ առնվել կե ղծումներին։ Ու անակնկալ, քարոզարշավի վերջին օրը, վերջին պահին, հեռուստատեսությամբ խոսեց Ռ.Քոչարյանի շտ աբի պետ Ս.Սարգսյանը և ասաց հետևյալը՝ «մի՛ վա խեցեք,արեք այնպես ինչպես

պայմանավորվել որոշել ենք»։Այսինքն՝ կե ղծեք, ահա բեկեք, ծե ծեք, գո ղացեք,մենք ձեր թիկունքին կանգնած ենք։ Արդյունքը տեսանք։
Հ.Գ.2Ամեն օր են քոչոյի լա ծիրակ-ստ րուկների,թե րմացքից օգտվողների կողմից հնչում այդ տեսակ սպա ռնալիք-հոխ որտանքներ՝ կգանք իշխանության

ու դուք ձեր հալը կտեսնեք։ Իսկ մի կա րկառուն դաշնակ էլ գրեց՝ չփորձեք հեռացնել ձեր գրած ստատուսները, քոմենթները, մեկա վերականգնելու ենք,և դուք պատասխան կտաք։ Որքան էլ տարօրինակ է,այս դեպքում նրանք ազնիվ են։ Բացահայտում են իրենց տիրոջ ծրագրերը։

Добавить комментарий