Մայիս Սաֆարյանն իր էջում գրել է. Այսօրվա ստ րուկ,արժանապ ատվությունն ու նա մուսը ոտերի արանքում խց կած ծա խու լրատվամիջոցների տերերը, հոր ու մոր վերջին հանգ րվանը մոռացած, սակայն դրանով եր դվող և դրանք 30 արծաթով աճուրդի հանած ստ որագույն տակ անքները, որոնք իրենց լրագրող են հոր ջորջում, անցնում են բոլոր

բար ոյականության սահմանները։ Թերարժեքության բար դույթներով ծնված տհ ասները, ինչպիսի հե րյուրանք, ստա հակություն , բա րբաջանք, այլա նդակություն կարող են երևակայել, «եր կնում» են, ինչ է թե ևս մի գիշեր անցկացնեն մի ինչ որ «Գիշերային ակումբ»-ում, երազելով թանկ կլի ենտ, տեր գտնել։ Ու այդպես էլ ապրում են, ապ ուշ և երջանիկ՝ թուն ավորելով մարդկանց կյանքը, խաղաղ ընտանիքի անդորրը։ Ու, ամենասար սափելին, քան

դում են հայրենի պետության հիմքերը, ոմանք նաև չհասկանալով (որովհետև ապ ուշ են)։ Երբևէ այս ամենին վերջ պետք է տրվի՞։ Ժողովրդավարությունն ու ազատությունը (նաև՝մամուլի) այսպիսի ստ րուկ, «էլիտար» մարմ նավաճառների համար չի։ Նրանք հակված են ստր կության, դա վաճանության, ստ որության։ Այդպես են ծնվել, դաստ իարակվել։ Այդպես էլ կսա տկեն…

Добавить комментарий