Ռեգինա Պրազյանն իր էջում գրել է.Ներքին համոզմունք ունեմ, որ մեր երկիրը դա վաճանած ստ ահակները օտ արերկրյա գոր ծակալներ են ու այդ չափ լկ տիանալը և վա խի զգացողությունը կո րցնելը հավանաբար պայմանավորված է հենց դրանով։ Օտ ար երկիր ասելով նկատի չունեմ Մոզամբիկը, կամ Բուրկինա Ֆասոն։ Ինքներդ էլ լավ գիտեք, թե ինչ նկատի ունեմ։ Օրինակ Նավալնու խաթր տեսա՞ք ինչ արձագանքներ ու պա

տժամիջոցներ ի հայտ եկան այն երկրների կողմից, որոնք որ քառասունչորսօրյա պա տերազմի ժամանակ ու հետո միայն իրենց մտահ ոգությունն էին հայտնում։ Ոչինչ որ անթու յլատրելի զե նք էր կիր առվել ու կամ խաղաղ բնակչությունն էր տու ժել և անմե ղ երեխաներ էին զո հվել։ Սակայն արժե որևէ մի լպ րծուն տա կանքի ձեր բակալել, որը Հայաստանը կե ղեքել է և հայ ժողովրդին թա լանել,

հային ատ ելով ատ ել և կատարած հան ցագործություններով հայտնի է ամբողջ ազգին, այ այդ ժամանակ իրեն վեր բովկա արած երկրի ղեկավարը вдруг պատ ժամիջոցներ կկիրառի մեր դեմ, հետո մի քանի տարի Հայաստան չի գա մինչև դրան ազատ չա րձակեն, հետո գլխներիս մի սև ու սու գ կբերի, հետո վագոններով գումար կծախսեն մար մնավաճառ տեսակի դա տավորների վրա և կհասնեն իրենց ուզածին։ Ինձ անգամ թվում է, որ

մինչև արտաքին քաղաքականության մեջ շախմատային լուրջ քայլեր չանենք դժ վար էլ որևէ բան ներսում ստացվի փոխել։ Իսկ սրան զուգահեռ մտածում եմ, որ շուտով Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի կազմից դուրս կգա և Ռուսաստանի հետ կընկնեն ողջ Եվրոպայի ջանին պա տիժ։ Դե մեր մասին լռում եմ։ Մենք ռուսամետ և եվրոպամետ եղանք, Ռուսաստան և Եվրոպա ձգտեցինք գնալ լավ

կյանքի հետևից, սակայն հայամետ քչերը եղան, Հայաստանը ծաղկեցնել քչերը ցանկացան, բայց Հայաստանը կոր ցնելու վա խը բոլորինս է և սա գիտակցելով հանդերձ Հայաստան պիտի վերադառնանք։ Լայն բացված աչքերով արդեն, թեկուզ և ռի սկի դիմելով մեր երկիրը պետք է ոտքի կանգնեցնենք մեր երկրի էկոնոմիկային օգուտ տալով, այլ ոչ թե օ տարի։ Եկեք տուն վերադառնանք հա՞!!!

Добавить комментарий