Եթե դուք այդքան հայրենասեր ու երկրի փրկիչ եք, ապա ինչու՞ չես վերադառնում քո Արցախը որպեսզի… Փայլակ Ուռուսյան

Փայլակ Ուռուսյանն իր էջում գրել է. Սկզբունքնային ու անկո տրում ոգով մար տնչող հայի տեսակը երբեք չի կարող չպաշ տպանել իր եկիրը, իր իրավունքներն ու արժանապ ատվությունը։ Մենք իրավունք չունենք վայ րագ կլանի ցեղատեսակի դեմ պայ քարը փոխանցել մեր սերունդներին, այլապես վերջիններս երբեք մեզ չեն ների: Այսօր 7֊րդ դասի չարքերի հր եշը, տեղի խու ժանի միջոցով ուզում է մեր ժողովրդի զարգացման անիվը նորից հետ

պտտի դեպի ֆե ոդալական բարքեր, այն էլ թուրք֊սելջուկյան, որտեղ հայի պատիվն ու արժանապատվությունը գետնով էր տրված Այդպես են վարվել դարեր շարունակ մոնղոլները, սելջուկները, պարսիկները և այլ օտար զա վթիչներ, երբ հայ խու ժանին օգտագործելով կարողացել են ստ րկացնել մեր երկիրն ու ժողովրդին։
Այսօր քեզ մի բան է հետաքրքրում, ամեն գնով պահպանել անօ րինական ճանապարհով ձեռք

բերված տնտեսության 60 %֊ի ավ արն ու գործող բիզնեսներդ… Եթե դուք այդքան հայրենասեր ու երկրի փրկիչ եք, ապա ինչո՞ւ չես վերադառնում քո Արցախը որ “հարուստ փորձդ” ներդ նես քո ծննդավայրում։ Դե իհարկե, այնտեղ դու ոչինչ չունես, համ էլ քո թա լանի աղբյուրը Հայաստանն է և նրա ժողովուրդը։ Վայ րահաչ ում եք, որ այս իշխանությունները երեք տարում ոչինչ չարեցին։

Այո, այստեղ ձեզ հետ համաձայն եմ, որ մինչև օրս նրանք չկարողացան քեզ և քո կլանին ընդմիշտ մեկուս ացնել հասարակությունից։ Այսօր դա է պատճառը, որ ժողովրդից գո ղացած միլիարդներով, որոշ մարդկանց սոցիալական վիճակից ելնելով, նրանց առք և վաճառքի առարկա եք դարձրել, որոնք ավելի վա տն են, քան մարմ նավաճառները։ Սա 21֊րդ դարի ամենամեծ հան

ցագործություններից է, այն կան խելու համար իրավապահ մարմինները լուրջ հետևություններ պետք է անեն: Այո, իշխանություններն են մե ղավոր, որ ձեր պահպանության ծա ռաության և այլ ծախսերի համար ժողովրդի բյուջեից ահռ ելի գումարներ են հատկացնում։ Այո, իշխանություններն էն մե ղավոր, որ դուք պատրաստվում եք երկրում խո րացնել քա

ոսն ու անար խիան։ Բայց բոլորս լավ գիտենք, որ դուք վա խկոտ եք, ավելի շատ, քան Քաջ Նազարն էր։ Որովհետև ի տարբերություն քեզ, նա կենդանի առյուծի վրա էր թարս նստել, իսկ դուք Աֆրիկյան սա տկած առյուծի լե շին էիք թառել։ Այո, դուք 7֊րդ դասի հր եշներդ ու ձեր խու ժանի ցեղատեսակը

պատ երազմ եք հայտարարել ժողովրդին, որի պատասխանը վերջինիս կողմից վստահ եմ, շատ դա ժան է լինելու։ Վերջում, հա չմոռանամ, այդ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ քո քդ կտրվի մեր սուրբ հողից։ Մենք՝ ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։