Չեմ կարողանում տղայիս նկարին նայել՝ չկարողացա փր կել նրան…Նա 6 ընկերների հետ շրջափ ակման մեջ են եղել։ Դեկտեմբերի 27-ին նրանց գտել էր թշ նամին ու… հերոսի մայր

Տղայիս նկարին չեմ կարողանում նայել՝ չկարողացա փր կել նրան… Նա վեց ընկերների հետ շրջափ ակման մեջ են եղել։ Դեկտեմբերի քսանյոթին նրանց գտել էր թշ նամին ու… հերոսի մայր . «Շատ պարտաճանաչ էր, հավանաբար դրա համար էլ հրամա նատարները իրեն ուղարկել էին հետախու զական դասերի։ սերժանտ էր»,-ասում է Հայկ Հարությունյանի հայրը՝ Հրանտ Հարությունյանը։ Հայկը

փրկ վել էր արցախյան պատ երազմից։ Նա 6 ընկերների հետ Վանք գյուղի մեջ շրջափ ակման մեջ են հայտնվել։ Նրանց գտել էր թշ նամին և դաժ անաբար սպա նել։ Հայկը հայկական բանակ էր զո րակոչվել 2020թ.-ի հուլիսի 22-ին ու ծառ այել Ջրականում։ «Երկրի իշխանությունները շատ մե ղավոր են տվյալ հարցում։ 2 ամսվա ծա ռայող երեխաներին անտ եր թողեցին։ Նրանք նա

հանջներով հասել էին մինչ Հադրութ։ Պատ երազմի օրերին նրանք պա յքարել ու ապրել էին, պատ երազմից հետո 50 օր էլ պայ քարեցին ու ապրեցին։ Օգնության էին Սպասում, սակայն ոչ մի օգնություն չհասավ։», պատմում է մայրը՝ Մելիտա Մեսրոպյանը։

Մայրը հիշում է, որ տղային վերջին խոսքերը եղել են՝ տղես քեզ լիքը պաչում եմ, տղան էլ ամաչելով պատասխանել է՝ ես էլ քեզ, մամ։ Հայկ Հարությունյանը ծնվել է 2001 թվականի փետրվարի 8-ին։ Հայկը Զո հվել է հրադա դարից հետո՝ 2020 թվականի դեկտեմբերի 27-ին։