Գաղտնիք չէ, որ Պռիվետ ռոբի《մինչև քո քը մաշ ցնելու》 սկզբունքը ուղղված է ոչ թե այսօրվա ՀՀ վարչապետին, այլ…Հակոբ Մուշ
Հակոբ Մուշն իր ֆեյսբուքյան էջում գրառում է կատարել ,որտեղ մասնավորապես ասվում է. Գաղտնիք չէ, որ Պռիվետ ռոբի 《մինչև քո քը մաշ ցնելու》 սկզբունքը ուղղված է ոչ թե այսօրվա

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, այլ հայ ժողովրդին: Երբ Հոկտեմբերի քսանյոթով սկսվեց մաշ ցնելու գործընթացը, Նիկոլ չկար: Ավաղ, մարդաս պանների 《մաշ եցնելու》՝ ոչ նչացնելու ծրագրերը վճ ռականորեն ամրացված են նրանց գանգի մեջ: Եմիշաձև գանգատուփից ժամանակը

դուրս չի բերել ամեն բան լա փելու՝ մա շեցնելու նպատակադրվածությունը: Ժողովուրդ, նրանց 《մաշ եցնելու》 ձեռնոցը նե տված է ձեզ: Չի կարելի թույլ տալ, որ Մարտի մեկերով, քաղաքական սպ անություններով, թալ անով, Բուզանդի փողոցներ ամա յացնելով, անօ րինություններով ձեզ մ աշեցնեն: Ընտրություններով ստի պեք, որ եմիշագլուխների մն ացուկներն իրենց իրական տեղը ճանաչեն:

Добавить комментарий