Արմեն Դանիելյանն իր էջում գրել է. Ու տուն առ տուն ընկած ձայն են «մու րում», որ այլևս անցյալ չլինի՞… Հ.Գ. Կրկին ու նորից ժողովուրդն առեր եսվում է հին, նե խած և փչ ացած բարքերին… ախր դուք այժմ պետք է արևի երես չտեսնեյիք… լույսը ձեր դեպքում պետք է լիներ ամենամեծ շքեղությունը.. Մի՞թե հնարավոր էր աղքատ երկրում միլիարդատեր լինել… իսկ այսօր այդ միլիարդները

«դրվել են շրջանառության մեջ»` հանուն նախկինի վերադ արձի… Գիտակից մարդը պետք է հասկանա` սա հնի և նորի ընտրություն չէ… սա ներկայի ու ապագայի պայ քար չէ… սա սեփական մե ղքերը «քո ղարկելու», ամեն ինչը խեղ աթյուրելու, մարդկանց թյուր իմացության մեջ գցելու, սեփական կաշին փրկելու… ճղ ճիմ և մտացածին

ցն որք է, սակայն ոչ ընտրություն… սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ժողովրդին նե տած ձեռնոց… ժողովրդին «սխ ալ հանելու» և հենց նույն ժողովրդին իր իսկ ձեռքերով անցյալ վերադա րձնելու «անբարեխիղճ փորձ»… Կանխատեսելի էր այս ամենը… իհարկե, կանխատեսելի էր… ոչ պրոֆեսիոնալ կառավարումն և «անգրագետ մարդկանց» պետական կառավարման մեջ ներգ րավելը նպաստեց, որ «մե ռած»

քաղաքական ավա զակները և քր եական բան դաները » հար ություն առնեն»… իսկ իրավապահ համակարգն իր անունակությամբ և կամքի բացակայությամբ, ինչու չէ նաև մասնագիտական «փայլուն անգրագիտությամբ ուղեգիր տվեց երկիրը կոր ծանող մեծ ու փոքր կրծ ողններին» սրընթաց վերակենդանանալ և շարունակել ժողովրդին տա ռապանք պատճառելու իրենց կայուն գործելաոճը…

ոչինի էլ չի փոխվել… բացարձակ ոչինչ…. մի կողմից երկիր թալ անածներ և քր եական տարրեր (դրանց տեղը քր եակատարողական հիմնարկները պետք է լինեյին), իսկ մյուս կողմում անպաշ տպան մնացած ժողովուրդ` ով բացի ազգափրկիչ բարձր բղավոցներից այն կողմ ոչինչ չտեսավ… իսկ տեսածն էլ ծա ղր էր` բռ նել֊բաց թողնելու տեսքով… Սա է իրականությունը և այս

ընտրությունները ոչինչ չեն տալու ժողովրդին. այն ավելի է խո րացնելու քաղաքական, տնտեսական, իրավական, ինչու չէ, նաև բար ոյական ճգն աժամը ու մենք կանգնած ենք Հայրենիքը կոր ցնելու ռեալ վտա նգին դեմ֊հանդիման… Իսկ ինչ վերաբերվում է Արցախյան պատ երազմում ամոթալի պար տությանը, ընդամենը ասեմ, եթե գո ղը տնից չլինի,

ե զը երդիկից չեն կարող հանել… ես առավել քան վստահ եմ, որ մեր խայ տառակ պար տության պատճառները մեր երկրի ներսում պետք է փնտրել ու պարզել իրական դա վաճաններն և անմե ղսունակները ովքեր են ու հրապարակում գնդ ակահա րել, որ աշխարհը տեսնի, որ մենք դա վաճանությունը չներող ազգ ենք… Ու նաև աշխարհն ու թուրքը համոզվեն, որ մենք երբեք չենք ուր անա մեր զավակների և եղբայրների թա փած ար յունը… Շարունակելի…

Добавить комментарий