«Լուսավոր Հայաստան» կուսակցության անդամ Տարոն Սիմոնյանը գրում է. «Հա լավ, էլ ո՞նց ասենք
Հայաստանի նախաձ եռնած, ՀԱՊԿ պայմանագրի 2֊րդ հոդվածով սկսված խորհրդակցությունները հիմք չեն ՀԱՊԿ անդամ չհանդիսացող պետության՝ Ադրբեջանի նկատմամբ ազ դեցnւթյան լծ ակ լինելու համար։ Եթե դրանց արդյունքում ընդամենը

ցանկանում եք, որ ՀԱՊԿ֊ն հայտարարի Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ ագր եսիայի, nւժի կիրառման ու տարածքային ամբողջականության խախ տման փաստը, ՆԱԽ ԵՎ ԱՌԱՋ Հայաստանն՝ ինքը պեռք է դա անի։ Իսկ դա անելու ընթացակարգը գաղտնիք չէ, սահմանված է

միջազգային իրավունքով։ Դա միայն հայտարարելը չէ, այլ հայտարարելն է ՀԱՏՈՒԿ ընթացակարգով։
Հայաստանն ընդամենը պետք է դիմի ՄԱԿ֊ի Անվտա նգության խորհուրդ՝ ասելով, որ ինքը են թարկվել է հար ձակման, իր նկատմամբ nւժ է կիր առվել, իր տարածքային ամբողջականությունը խախ

տվել է … Դրանից հետո ՀԱՊԿ֊ն՝ որպես ՄԱԿ֊ում գրանցված տարածաշրջանային անվտա նգային համակարգ, կկարողանա ավելի «անկա շկանդ» լինել այն հարցում, ինչն իրենից ակնկալում ենք …
Հ.Գ. Ի զարմանս ոմանց՝ ասեմ, որ միջազգային իրավունքն ունի գործողությունների հերթականության ընթացակարգեր, ու «ձիուն սայլի հետում դնելով՝ սայլն առաջ չեք տանի»։ – գրել է Տարոն Սիմոնյանը:

Добавить комментарий