Վահե Տեր-Մինասյանն իր էջում գրել է. Ավելի նո ղկալի ու գաղափարազ ուրկ ընտրարշավ Հայաստանը երբեք չի ունեցել։ Ամենացա վալին հավատի կոր ուստն է։ Երբ չես հավատում իշխանությանը և առավել ևս իշխանության ձգ տող խա ժամուժին։ Երբ չես հավատում քո երկրի անվտա նգությունն ապահավող, սակայն փաստացի անգործության մատ նված կառույցներին։ Չես

հավատում 2 կոպեկի համար ցանկացած պատվեր կատարող լրատվամիջոցներին։ Չես հավատում դաշնակից կոչ եցյալներին, որոնք թշ նամուդ հետ միասին երկիրդ պա տառ–պա տառ են անում։ Եւ գալիս է մի պահ, որ անգամ ինքդ քո ուժերին սկսում ես չհավատալ… Ու գիտեք ինչո՞ւ։ Որովհետև չկա միավորող ազգային գաղափար և հավատ թե ինչի ես էս երկրում ապրում։ Որովհետև

Հայաստանում ծնվելը և ապրելը մեզ համար պարգևի փոխարեն դարձել է պա տիժ։ Ու քանի չկա ազգը միավորող միասնական գաղափար՝ որի համար արժի ապրել ու անհրաժեշտության դեպքում անգամ կյանքը չխ նայել, մենք վազ վզելու ենք աշխարհով 1 անհույս և դժ բախտ։ Հ.Գ.Գեր եվա րված մեր զի նվորները առավոտվանից դարձել են տարբեր քաղաքական շա րժումների համար ընտրաշավի մի հերթական մասինկ…

Добавить комментарий