Ռեգինա Պրազյանը գրում է. Սիսիանի Համայնքապետ Արթուր Լավրենտի Սարգսյանը բոլոր աշխատողներին ու մանկապարտեզի բոլոր աշխատակիցներին պարգևավճարներ է տվել։ Նման դեպք պատմության մեջ հավանաբար 1-ին անգամ է լինում, երբ իր ենթ ակայության տակ գտնվող անխտ իր բոլորը ստանում են պարգևավճարներ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ հաշվին, բայց նախապայմանով, որ

անպայման պետք է ձայն տան Ռոբերտ Քոչարյանին։
Սան ձարձակության, լկ տիության, պաշ տոնական դի րքի չա րաշահ ման ու հատկապես տղամարդկանց մարմնավ աճառությունը կան խելու նպատակով դիմում եմ ՀՀ Ազգային անվտա նգության ծա ռայություն ՀՀ ոստիկանություն / Police of the Republic of Armenia ակնկալելով հապճեպ, շուտափույթ ուսումնասիրություն ու վերոնշյալ պարոնի

մեջքի վրա քարշ տալով շտապ ձեր բակալ ություն։
Երբ օրեր առաջ բարձրաձայնեցի սրա բաժանած ընտրակա շառքի մասին, որոշ ուսուցիչներ այստեղ կոկորդ պատ ռելով էին զբա ղված, ստեղնաշար մաշ եցնելով ու արդարանալով։ Դուք իրո՞ք պատկերացում չունեիք, որ ձեզ էժան գնով գնել են, թե՞ ձեզ համար դա եքաաա փող էր։ Իսկ ձեր

արժանապա տվությունը չվիր ավորվե՞ց, երբ ձեզ մի քո սոտ փն թի ուղղություն ցույց տվեց և ինքնիշխան և ժողովրդավար երկրում բնակվելով հանդերձ ձեզ նման նվա ստացումների են թարկեց ասելով թե ում պետք է ձայն տաք։ Եթե տեղյակ չեք, ապա ասեմ, որ Հայաստանում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին ու ձեր, ձեր ընտանիքի անդամների իշխանությունը իրականացնում եք ազատ

ընտրությունների միջոցով ևս։ Հիմա ագր եսիվ ու էմո ցիոնալ, դեմքի ջղ այն միմիկայով հարց եմ տալիս ընտրակա շառք վեր ացնող և էն գանգուռ կենդանու նման կա խած գլխով ընտրության գնացողները և ինչ-որ մի փթ իրի ասածով արողներ ինչու՞ չեք տեղափոխվում այլ երկիր բնակություն հաստատելու։ Այնտեղ, որտեղ ձեզ ճի պոտով կք շեին և

ուղղություն ցույց կտաին ում ընտրել, ուր մի զել, ում հետ քնել ու առհասարակ քնել, թե ոչ։ Ընտրակա շառք վերցնելուց հետո սրանց թելադրանքով քվ եարկողներդ անհայրենիք եք։ Դրա համար էլ վաճառում եք մեր հայրենիքը: Վաճառել եք վաղուց, երբ ես դեռ փոքր էի իսկ դուք կրկին քայլում էիք ԿԶ ԱԾ!!!

Добавить комментарий