Ամբաս տանյալ հր եշն այնքան է ոգևորվել, որ սկսել է ահաբ եկել ու հաթ աթա տալ մեզ՝ ժողովրդին…Ես Պատասխանում եմ նրան … Փայլակ Ուռուսյան

Փայլակ Ուռուսյանն իր էջում գրել է. Թալ անչիներն ու մարդասպ անները, գո ղերն ու ավ ազակները, մաֆ իայի կլանի պարագլուխներն ու նրանց շնագ այլերի ցեղատեսակը ժամանակին չպատ ժվելով, կերպարանափոխվեցին 7֊րդ դասի սա տանայի, որն ավելի վտա նգավոր դարձավ մեր հանրության ու պետության անվտա նգության համար։

Այո, միշտ էլ անպատ ժելիությունը ծնում է նոր հան ցագործություններ։ ԵՎ դա է պատճառը, որ այսօր նրանք իրենց նե նգ և ստ որ գործողությունների մեջ դարձել են ավելի փորձառու ու մարդկանց գայթակղ ելով իրենց սատ անայական ստ երով և կե ղծիքներով, ցանկացած ձևով ուզում են հասնել իրենց կե ղտոտ նպատակներին, այն է բռ նազա վթել ժողովրդի լեգիտիմ իշխանությունը։

Ամբաս տանյալ հր եշն այնքան է ոգևորվել, որ սկսել է ահաբ եկել և հա թաթա տալ մեզ՝ ժողովրդին, թե ով առնչվել է իր հետ փոշմանելու է։ Այստեղից պարզ երևում է, որ նա գտնվում է անբ ուժելի հո գեկան վիճակում։ Պատասխանում եմ, նա ով առնչվել է ժողովրդի հետ, ստ ել, կե ղծել, մե ղքեր է գործել և շարունակում է գործել, փոշմանելու է… Հայտարարում եմ Մեղրիի փոխանակման

հարցի քն նարկումը ԱԽՔ֊ում եղել է, այդ մասին ինձ ասել է ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԻ վարորդը։ Վարչապետը ճիշտ է։ սեռժը հոկտեմբերի քսանյոթի ոճ րագործությունից նախօրոք տեղյակ է եղել ու այն չի կան խել, այդ մասին գիտեր նաև սեռժի վաչոն։ Այստեղ Վարչապետը նույնպես ճիշտ է:
ԱՄՆ պետքարտուղար Քոլին Փաուելի

հովանավորությամբ, Քի Ուեսթում ձեր ու ադրբեջանի նախագահ Հեյդար Ալիևի հանդիպումը եղել է Մեղրիի փոխանակման հարցով, որի հեղինակն է ամերիկացի փորձագետ Փոլ Գոբլը: Այդ ազգադ ավ պլանը բացահայտվել էր նաև ռուսների կողմից։ Այդպես էլ չհասկացաք, որ ժողովուրդը ուզում է ապրի այնպիսի երկրում, որտեղ չեն ոտնահ արվում իր իրավունքներն ու արժանապա տվությունը։
Մենք՝ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։