Բաքվի բռ նապետին օր առաջ պետք է քա րշ տանք միջազգային դա տարաններ՝ ռազ մական հան ցագործության մեղ ադրանքով, այլապես… Կարեն Հովհաննիսյան ։ Կարեն Հովհաննիսյանն իր էջում գրել է . Բաքվի բռ նապետը երեկ Ակնայում նոր բնակելի շենքի կառուցման հիմքն է դրել, որի ժամանակ հանդես է եկել երկար ճառով։ Տխր

ահռչակ փաստաթղթի ստորագրումից հետո 1-ին անգամ մինչև վերջ լսեցի բռ նապետի ելությը. Նախ ասեմ, որ վա խենում է ռա զմական հան ցագործության հնարավոր մեղ ադրանքից, ու ինքն իրեն մատ նեց, ասելով՝ մենք ռազ մական հան ցագործություն չենք գործել։

Բաքվի բռ նապետը մեր մասին խոսելիս երբեք չարտաբերեց հա կառակորդ տերմինը, միայն ու միայն օկու պանտ, կամ թշ նամի տերմինները, սա հայա տյացության բացահայտ քարոզի մի մասն է։
Նաև ակնհայտ նկատելի է 1915 թվականի գործելաոճը և հռ ետորաբանությունը։ Այն ժամանակ թուրքերը հայերին սպ անելն արդրացնում էին իրենց դա վաճանելու փաստով, Ալիևը երեկ գրեթե

բառացի կրկնեց այդ նույն թեզը։ «Հայերը կերել են մեր հացը, ապրել մեր հողում ու միշտ ատ ել մեզ»,- ասել է Բաքվի բռ նապետը՝ հնչեցնելով նույն այն մեղ ադրանքը, որը հնչեցնում են թուրքերը Հայոց Ցեղաս պանությունը արդարացնելու համար։
Ալիևը Հայաստանին համարել է ֆա շտիստական պետություն ու հայտարարել, որ բոլոր ֆաշ իստների վերջը կտա Ադրբեջանը, այդ թվում նաև հայերի։
Բաքվի բռն ապետի խոսքը ծայրից ծայր հայատ

յացություն է, ու հետագա գործողությունները արդարացնող ինչ-որ բար բաջանքներ։ Բաքվի բռն ապետին օր առաջ պետք է ք արշ տանք միջազգային դա տարաններ՝ ռազ մական հան ցագործության մե ղադրանքով, այլապես իր առջև վառված կանաչ լույսն անգամ չի կարող թարթել։

Leave a Reply