Ես երեսուն տարի է, ինչ զբաղվում եմ քաղաքական վերլուծությամբ։ Երբեք չեմ տեսել Նիկոլ Փաշինյանի նման մեկին, որ … Ալեքսեյ Մարտինով: Քաղաքագիտության դոկտոր Ալեքսեյ Մարտինովը, անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի ծավալով գործունեությանը, նշել է. «Ես երեսուն տարի է, ինչ զբաղվում եմ քաղաքական վերլուծությամբ։ Երբևէ չեմ

տեսել Նիկոլ Փաշինյանի պես մեկին, որ որևիցե երկրում ստանձնի ղեկավար պաշ տոն, այսչափ անպատաս խանատու ու իրականությունից կտ րված։
Նրան ասում են` պա տերազմ ես պար տվել, ասում է` ես չեմ պար տվել, ասում են` դու ես մե ղավոր պար տության համար, ասում է` ես չեմ մե ղավոր, բանակն է մե ղավոր, ժողովուրդն է մե ղավոր,

ասում են` բոլոր կարևոր կառույցները քո հրա ժարական են պա հանջում, ասում է` ժողովուրդը թող պա հանջի, նրանք ժողովուրդ չեն։ Եւ այսպես շարունակ։ Մարդը ոչ մի բանի համար չի ցանկանում պատասխա նատվությունը և մե ղքը վերցնել իր վրա». քաղաքագիտության դոկտոր Ալեքսեյ Մարտինով

Добавить комментарий