Մու սուլմանական խումբը դա տական ​​հա յց է ներկայացրել ընդ դեմ Ավստրիայի կանցլեր Սեբաստիան Կուրցի, քանի որ… «Մուս ուլման երիտասարդներ Ավստրիան»

SLIM news – ի տեղեկություններով , Ավստրիայում Թուրքիայի հովանավորչության տակ գտնվող մա հմեդական առաջատար խումբը նախատեսում է դա տական ​​հա յց ներկայացնել Ավստրիայի կանցլեր Սեբաստիան Կուրցի կառավարության դեմ վի ճահար nւյց «Իսլամի քարտեզ» կայքը հրապարակելու համար, որտեղ ցուցադրվում են ավելի քան 600 մզկ իթների ու մա հմեդական միավորումների կոնկրետ

գտնվելու վայրերը երկրի ամբողջ տարածքում:
Կանցլեր Սեբաստիան Կուրցի կառավարությունը հրապարակել է այդ քարտեզը որպես գործիք «քաղաքական իսլամի» դեմ պայ քարում, այս քայլը Վիեննայի կողմից օգտագործվում է բոլոր իսլամիստական ​​շարժումներին, ովքեր հակ ասnւմ են ժողովրդավարական սկզբունքներին ՝ նպատակ ունենալով վերակազմակերպել հասարակությունը ըստ կր ոնական համոզմունքների: «Մու սուլման երիտասարդներ Ավստրիան» մեղա դրել է

Ավստրիայի կառավարությունը քարտեզը հրապարակելու համար , դա տապար տելnվ այն հատուկ Իսլամի դեմ արված քայլեր: «Մու սուլման երիտասարդներ Ավստրիա»-ի նախագահ Ադիս Սերիֆովիչը գտնում է , որ այդ քարտեզը ներառում է նաև մասնավոր հասցեներով երիտասարդական կազմակերպությունների , ինչը ներկայացնում է

«անվտա նգության հսկայական ռի uկեր»: Խումբը նախատեսում է դա տական ​​հա յց ներկայացնել գաղտնիnւթյան խախ տման համար: Հիշեցնենք , որ Ավստրիայի կանցլերը խոստացել է պայ քարել իր երկրում «քաղաքական իսլամի» դեմ , որտեղ բնակվում է մոտ 800,000 մա հմեդական, ու կոչ է արել ԵՄ-ին ակտիվացնել ջան քերն այդ նպատակով: