Շատ հեշտ է լինել ամերիկացի, իտալացի, հեշտ է լինել հրեա, հույն…հայ լինելը սար սափելի դժ վար է, քանի որ… Աննա Հարությունյանի կարևոր գրառումը

Շատ հեշտ է լինել ամերիկացի, իտալացի, հեշտ է լինել հրեա, հույն…հայ լինելը սար սափելի դժ վար է, քանի որ… Աննա Հարությունյանի կարևոր գրառումը։ Աննա Հարությունյանը իր էջում անդրադարձել է հայրենասիրության ու Հայ լինելու դժ վարությունների մասին , մասնավորապես ասելով.

Մենք խոսում ենք Կոմիտասի մասին, մենք չգիտենք Կոմիտաս: Աստվածացնում ենք Պարույր Սևակին, մենք չգիտենք Պարույր Սևակ… սակայն մենք հայրենասեր ենք: Ինչի՞ց է կառուցվում հայրենասիրությունը` իմացությունից… Եթե մենք հայրենասեր ենք, ինչի՞ց ելնելով ենք հայրենասեր: Օդից հայրենասիրություն չի գալիս: Ես չեմ

հավատում դրան: Առանձնապես հայ լինելը շատ դժ վար բան է: Շատ հեշտ է լինել ամերիկացի, շատ հեշտ է լինել իտալացի, հեշտ է լինել հույն, հրեա… հայ լինելը սար սափելի դժ վար է, քանզի հայ լինելու, հայ հայրենասեր լինելու համար պետք է ունենաս սար սափելի մեծ հոգի, որ կարողանաս, հայոց պատմությունից հանելով ամբողջ թույնը, ամբողջ վա տը, ամբողջ սխ ալը, զտ ես քեզ համար այն, ինչ որ տվել է մեր ազգն ու դա սիրելով դառնաս հայրենասեր…»: