Քոչադաշնակներն ու սեռժամորքուրները ահ ավոր վա խեցած են : Նիկոլը վերադառնում է, նորից այն Նիկոլն է գալիս, որը… Դավիթ Ղամբարյան

Դավիթ Ղամբարյանն իր էջում գրել է. Քոչադաշնակները և սեռժամորքուրները ահա վոր վա խեցած են : Նիկոլը վերադառնում է, նորից այն Նիկոլն է գալիս, որը տասը տարուց ավել ուղակի ց ցի վրա է պահել երկիրը կող ոպտողներին ու ժողովրդին ունեզ րկողներին: Ու, եթե չլիներ Նիկոլ պատգամավորը ,այդ գի շատիչները երկրից ընդհանրապես բան չէին թողա: Այն Նիկոլն է

վերադառնում որը կարողացավ 2018 թվին ժողովրդի մեջ արդնացնել տարիներ շարունակ սպ անված հավատը իր ուժերի հանդեպ և ապացուցել, որ ժողովուրդն է տերը և բարձրագույն իշխանությունը երկրի : Այ հենց այս վերջինից են ռոբասեռժերը ահ ավոր վա խեցած: Նրանք գիտեն, որ ժողովուրդը արդեն այնքան է հզորացել, որ իր իշխանությունը

երբեք ոչ մեկին էլ չի զի ջի: Որպեսզի դա չլինի, մինչև վերջի օրը, նույնիսկ հունիսի քսանին նրանք ամեն ինչ անելու են ընտրությունները տա պալելու համար: Որովհետև միայն այդ պայմաններում է հնարավոր գայլերի ոհ մակով հար ձակվել Նիկոլի վրա, սպ անել նրան և բռ նազա վթել ժողովրդի իշխանությունը: Ահա, թե ինչու տարբեր անկյուններից նորից Նիկոլին տա պալելու և ժամանակավոր իշխանություն ստեղծելու կոչեր են

հնչում, որը , ինչ խոսք, հետո մշտական կդառնա: Ահա, թե ինչու, կարծիքներ են հնչում , թե իբր ընտրություններով էլ հարցը չի լուծվի, այսինքն ժողովուրդն օվ՞ է, որ նրա կամքով լինի: Այս ամենի պայմաններում համոզվում եմ, որ սեռժառոբները ընտրություններից հետո երկիրը խա ռնելու ու բռ նի իշխանությունը զա վթելու գախտնի

ծրագրեր ունեն… Դիմում եմ վարչապետին, պետք է շատ զգույշ լինել, պետք է ամեն ինչ անել երկրի
սահմանադրական կարգը տա պալելու փորձերը կան խելու համար: Եթե իրավապահ մարմինների ուժերը բավարար չեն, պետք է ժողովրդական խմբեր ստեղծել, որոնք իրավապահ մարմինների հետ միասին կգործեն և կկա նխեն սադ րանքները, սադ րանքներ, որոնք կարող են կոր ծանարար լինել Հայաստանի համար…