Գեղամ Նազարյանը գրում է. Առողջապահության նախարարի պաշ տոնակատարն ասում է՝ այդ պարկերում կարող են լինել ադրբեջանցի զի նվորների մարմնի մասեր։ Լավ, հո՞ ան ասուն չեք։ Իսկ կարո՞ղ է մի օր էլ պարզվի, որ 100-ավոր հայրերի և մայրերի ադրբեջանցի զի նվորների մարմնի մասեր եք տվել, ու որից հետո ծնողները

դրանք հու ղարկավորել են, եկեղեցական ծեսեր արել ու ամեն օր շի րիմների մոտ խունկ ծ խելով ար տասվել։ Եւ եթե նույնիսկ, իրոք, ադրբեջանցի 18-ամյա տղաների մարմիններ են, մարմնի մասեր, միեւնույնն է՝ չէր կարելի այդպես վարվել։ Այդ ես եմ ձեզ ասում։ Հայաստանում, իրականում, կա մեկ լե շ, որը արժանի է նման վերաբերմունքի՝ գերագույն

գլխավոր դ իակը։ Նա հիմա քաղաքական դ իակի ժամանակավոր պաշ տոնակատար է ու այդ մասին քաջ գիտակցում է։ 2 տարում խաղաղ երկիրը տանես պա տերազմի, պար տության և հետո կարողանաս հանգիստ ապրե՞լ։ Եւ նրանք ովքեր իր հետ գնալու են ընտրությունների, կրելու են անհատական պատասխ անատվություն։

Ասում են ադրբեջանցի զի նվորներն օրեր առաջ մեր հովվի ականջից բռ նել են, ծա ղրել, աք ացի տվել և հետ ուղարկել։ Սա այն Հայաստանն էր, որ ընդամենը 3 տարի առաջ Ադրբեջանի սա դրանքին պատասխանում էր այնպես, որ Բաքուն դրանից հետո 1 շաբաթ զբաղված էր լինում իր կո րուստների թիվը թա քցնելով։ Հայաստանում, իրականում, 1

ականջ կա, որից բռ նած տանելու ենք ցու ցմունք տալու. 1. Ում հետ, որտեղ եւ ինչ էիր պայմանավորվել ։ 2. Ի՞նչ գնով եւ ինչ պայմաններով։ 3. Ովքեր են հետդ եղել։ 4. Ինչպե՞ս էին Ադրբեջանին տր վում մեր տղերքի եւ բանակային միավորումների ճշգրիտ կո որդինատները 5. Ինչո՞ւ հոկտեմբերի 19 ին չդա դարեցրիր պատ երազմը, որից հետո ամեն օր տվել ենք ավելի քան 100 զո հ, ու ունեցել ենք հսկայական տարածքային կոր ուստներ։

Добавить комментарий