Դոստոևսկու հերոսուհին վիր ավորվել է… Փաստորեն դուք վի րավորվել գիտեք, ինքնասիրություն ունեք, ժողովուրդը ո՞չ։ Երբևէ վա տ զգացե՞լ եք, որ… Վիգեն Ծատրյան

Վիգեն Ծատրյանը գրում է. Դոստոևսկու հերոսուհին վիր ավորվել է… Արդյո՞ք ид иот բառը ավելի վիր ավորական և նս եմացուցիչ է, քան ժե խը, զո մբին, տգ ետը, անկ իրթ զանգվածը, թյ ուրիմացությունը, հո գեպես խե ղվածները, միամիտները, բո մժերը, թշ վառները,, աղքատ անկիրթ մասսան, անգ րագետ չք ավորները, թուրքերը……. Փաստորեն դուք վի րավորվել

գիտեք, ինքնասիրություն ունեք, ժողովուրդը ո՞չ;
Իբրև ԱԺ պատգամավոր, գեթ 1 անգամ հորդորե՞լ եք որ չվիր ավորեն ժողովրդին; Երբևէ վ ատ զգացե՞լ եք, որ ամեն մի թափ թփուկ իրեն իրավունք է վերապահել ՀՀ Վարչապետին վիր ավորել և հայ հոյ ել նույնիսկ ընտանիքի անդամներին, երեխաներին;
Պա հանջում եք ներողությո՞ւն խնդրել ձեզանից; Իսկ ովքե՞ր են ժողովրդից ներողություն խնդրելու; Մեզ դա վաճանելու համար դուք էլ պիտի ներողություն

խնդրեք։ Այն , ինչ ասել ու դեռ շարունակում են ասել ժողովրդի հասցեին հարյուրավոր քաղաքական գործիչներ, ընդ իմադիր պատգամավորներ,, մտավորականներ, նախկին պաշ տոնյաներ, դրանցից պա հանջեք ներողություն խնդրեն ժողովրդից, դրանից հետո արդեն պա հանջներ ներկայացրեք։ Մենք էլ ենք վիր ավորված, ու չենք ներելու ոչ մեկին մեզ պի տակավորելու համար;