Փայլակ Ուռուսյանն իր էջում գրել է. 131 տարի. ազգի գլխին պա տուհաս դարձած հհդ֊ն խոսում է հայրենիքից հայրենասիրությունից և դա վաճանությունից։ Այն դեպքում, երբ ղարաբաղյան կլանի ու հհդ բար բարոս ցեղատեսակի ծախ ված, լկ տի լրագրողներն օրվա 24 ժամը բաց տեքստով իրենց եթերներով թշ նամուն հաղորդագրություններ

են ուղարկում մեր երկրում տեղի ունեցող ամեն ինչի մասին, սա բացահայտ պետական դա վաճանություն է: Նրանք իրենց վարքագծով ոչնչով չեն տարբերվում ահա բեկիչներից։ Իսկ եթե նրանք անմե ղսունակ են, ապա նրանց անհ ապաղ մեկ ուսացնել է պետք։ Ինչ է, ժողովու՞րդն է 1907թ. Փարիզում՝ մա սոնականության գլխավոր օջախում, դա շինք կնքել երիտթուրքերի հետ ու երդվել ձեռք-

ձեռքի տված, եղբայրաբար գործել միասին։ Որին էլ հաջորդեց 1909 թվականի Ադանայի 30.000 հայերի ջա րդը։ Կամ ինչ է, կարո՞ղ է ժողովրդի կամքով է 1918թ. փետրվարի 10-ին Թիֆլիսում ստեղծվել Անդրկովկասյան կոմիսարիատը (36 վրացի մե նշևիկ, 30 մուս աֆաթական, 27 դաշնակցական, 19 էսէռ, 14 քաղաքական այլ ուժեր), որը հարաբերությունները Թուրքիայի հետ հասցրեց եղբայրական մակարդակի։ Իսկ ի՞նչ կասեք 1920

թվականի դեկտեմբերի երկուսի լույս երեքին Ալեքսանդրապոլի նվա ստացւցիչ խայ տառակ պայմանագրի մասին, որով դուք հրա ժարվեցիք Սևրի պայմանագրից։ Սրանք ձեր կողմից հայրենիքի հանդեպ գործած դա վաճանության միայն 10%-ն է։ Համոզված եմ շուտով ժողովուրդը վերջնականապես ձեզ և հր եշին կշպ րտի պատմության աղ բանոց։ Մենք՝ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։

Leave a Reply