Հր եշի ծռ մռված դեմքով, նորից զառ անցում ես, թե կոնդի ամառանոցը պետք է դարձնել վերական գնողական կենտրոն, իսկ ինչու … Փայլակ Ուռուսյան ։ Փայլակ Ուռուսյանն իր էջում գրել է. Արդեն չգիտեմ ձեզ հետ ինչ լեզվով խոսեմ, որ ասածս ձեր հ ավի ուղեղին հասանելի լինի։ Այսօր ամեն մի դուրս պր ծուկ իրեն իրավունք է

վերապահում մասնակցել երկրի կարևորագույն համապետական ընտրություններին, որը միայն ծիծաղ է առաջացնում։ Բացի չորս֊հինգ կուսակցություններից, մյուս բոլորը հանդես են գալիս ահա բեկչական հայտարարություններով և որ իբր իրենք կր ելու են։ Մեկը չկա հարցնող, տո գի շատիչ գա զանների ու թու նավոր սո ղունների տեսքով 7֊րդ դասի չա րքեր, այդ ում եք կր ելու, ժողովրդին?

Այս չ արքերը մոռացել են, որ ընտրողը ոչ թե իրենք են, այլ իմաստուն և անպա րտելի հայ ժողովուրդը։
Այսօր քաղաքական ուժերից միայն ՔՊ-ն և 2-3 այլ ուժեր են որ հստակ ասում են հաղթելու է ժողովուրդը, իսկ մյուսները+ղարաբաղաբաքվի կլանը ասում են՝ կր ելու ենք…Ինչ եք կր ելու, միգուցե ձեր է շի բե ռը, թե կազ ինոներում կոն դրած ժողովրդից գո ղացած փողերը։ Հր եշի ծռ մռված դեմքով, նորից զա ռանցում ես, թե կոնդի

ամառանոցը պետք է դարձնել վերականգ նողական կենտրոն, իսկ ինչու ոչ քեզ հատկացված մի քանի հեկտարի վրա կառուցված դղյակը, որին կնախանձեր նույնիսկ ամենահարուստ շեյխը։ Այստեղից պարզ երևում է, որ ձեզ մոտ հոգեվարքային ծա նր վիճակ է։Եթե մի փոքր ինքնասիրություն ունենայիր, շուտ պետք է հրա ժարված լինեիր այդ ամառանոցից, որը քեզ չի պատկանում։Այլապես ժողովուրդը ինքը կպա րտադրի։ Մենք՝ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։

Добавить комментарий