Բարև Ձեզ Հայաստանի վարչապետ ՝ Նիկոլ Փաշինյան, ձեզ գրում է ՝ Հայաստանի քաղաքացի Արամ Ավետիսյանը… Այս նամակս շատերին դուր չի գա, բայց… Արամ Ավետիսյանի խնդրանքը Փաշինյանին

Արամ Ավետիսյանը գրում է. Բարև Ձեզ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ՝ Նիկոլ Փաշինյան, ձեզ գրում է ՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Արամ Ավետիսյանը… Շատ եմ մտածել ձեզ հո ղատու կամ ,դա վաճան համարեմ թե ոչ , շատերի հետ եմ վի ճել ձեզ սատարելու

համար,շատերն են երես թե քել ձեզ սատարելու համար , սակայն միևնույն է,եկել եմ այն եզրահանգմանը, որ իմ կամքը քարից էլ ամուր է ,իսկ դուք դա վաճան չեք… Այս նամակս շատրին դուր չի գա, ինձ կանվանեն Զո մբի, սակայն գիտեք ձեր շնորհիվ անգամ զո մբի բառը սկսեցի սիրել

Վաղվանից սկսում է նոր էջ ձեր ու մեր կյանքում , քանի որ որտեղ մենք այնտեղ դուք… Խնդրանքս ՝մեզ մենակ չթողնեք ,2018 սկիզբն էր իսկ 2021 թիվը հաստատուն ավարտը … Չթողնեք որ լք եմ երկիրս ու պա հաջս ձեզ ,չկո տրվեք ,ամուր եղեք որ մենք էլ ապրենք մեր երկրում ,որտեղ կա ապագա…