Որոշ թեկնածուներ մի ողջ քաղաքում հավաքում են հարյուրին մոտ մարդկանց ու “տնավարի” զրուցում, իրենց ծրագրերը թողած՝ պատմում են , թե … Արթուր Միրզոյան

Արթուր Միրզոյանն իր էջում գրել է. Ամեն թեկնածու քարոզարշավի ժամանակ հանդիպում է այն մարդկանց հետ,ում համար մտահո գված է, ու ամեն ընտրող մասնակցում է այն թեկնածուի քարոզարշավներին, ումից ակնկալում է պայծառ ապագա, ում որոշել է վստահել իշխանությունը: Այժմ այս սկզբունքով հետևեք , տեսեք որ թեկնածուի մոտ

ինչպիսի և ինչքան մարդիկ են հավաքվում:
Որոշ թեկնածուներ մի ողջ քաղաքում հավաքում են հարյուրին մոտ մարդկանց և “տնավարի” զրուցում, բամ բասում մնացած թեկնածուներից, իրենց ծրագրերը թողած` պատմում են իրենց ներսում կուտ ակված վր եժի մասին, թե ինչպես են երկրի խնդ

իրները թողած, վր եժ լուծելով զբաղվելու: Ոչ մի անգամ չեն հի շատակում նախկինում արած իրենց բացթողումների և ապագայում դրանց շտկումների մասին, և էդ հարյուր հոգին հիացած ծափահարում են և չեն հասկանում ,որ այդ ծափերը ատ ելություն եւ նո ղկանք են լցնում հոկտեմբերի 27-ի և մարտի 1-ի զո հերի հարազատների սրտերում: