Տիգրան Սիմոնյանը գրում է. Սերժը մե ղադրեց Նիկոլին , Աշոտին գե րիների հետ չփոխանակելու համար , իսկ ուրիշ ինչ սպասել այն մարդուց , ով երկրի նախագահ լինելով հանդերձ , թույլատրել էր իր ընտանիքի անդամներին , զբաղվել մանկահասակ երեխաների առևտրով ։ Հրապարակեց ,

խոստացված , իր արևին , Նիկոլին վարկաբ եկող տեսագրությունը , որն ունեցավ լրիվ հակառակ էֆ եկտը ։ Այսօր , գա զազած և կա տաղած սերժիկը , անձնական վիր ավորանք հասցրեց Նիկոլին , նրա մա հացած մորը , նրան անվանելով բո զի տղա ։ Սիրելի ժողովուրդ , հայրենակիցներ , այս ամենը ուղղորդվում է մեր ար յունա րբու դաշնակցի կողմից ։ Սկզբում շահարկեցին գե րիների

հարցը , հետո սահմանախա խտման , սահմանազ ատման հարցերը , որ տարածքների հարցի հետ միասին , այն դառնա այնքան ծա նր գործ , որ ժողովուրդը , հայը , երես թե քի Նիկոլից , որ իշխանության թախտին նստացնեն ռուսների ոտքերը լպ ստող ինչ ֊ որ մեկին ։ Չստացվեց ։ Հայը , իր և իր երկրի ,

իր երեխաների փրկությունը տեսնում է ՀԱՅ Նիկոլի մեջ ։ Այլևս ելք չկա , աշխարհն է վկա , խաղը գնում է հանգուցալուծման , վարչապետը հայ է լինելու , Նիկոլն է լինելու ։ Եվ մեր ստ որ ար յունար բու դաշնակիցը սկսեց օգտագործել իր ձեռքի տակ գտնվող

մյուս խաղաթուղթը ՝ սերժիկին , որ նա , իր գործողություններով , իր անմարդկային տեսակով , հուն ից հանի Նիկոլին , որ Նիկոլը հանկարծ ու սխ ալվի , և իրենց կողմից անկար գությունները պատրաստ են ։ Սրանք , այս պարագայում , երբ օրն օրի վրա , ակնհայտ է դառնում Նիկոլի հաղթանակը , ընտրությունների

երբեք չեն գնա , սրանց նպատակն է երկիրը տանել ցն ցումների ։ Եվ այդ էր պատճառը , որ հրա ժարականներ տվեցին արտգործնախարարը և տեղակալները , որ այդ ընդ վզումների և երկիրը քա ոսի վերածելու ժամանակ , մենք ամբողջությամբ կտ րված լինենք աշխարհից ։ Այն պուտինը , որը կարողացավ խա ռնվել ԱՄՆ ֊ ի նման

պետության ընտրական գործերին այնպես , որ Թրամպի նմանին բերեց իշ խանության , այսօր Հայաստանում պա րտություն է կրում հայ ժողովրդից , և ոչինչ չի կարողանում անել ։ Վարչապետն այսօր , առավել քան երբեք , պետք է հանդես բերի սա ռնասրտություն , լրջություն և համբերատարություն , առանց ավելորդ էմ ոցիաների ։ Նույնը վերաբերվում է նաև մեզ ՝ ժողովրդիս , չտրվենք հուզականությանը ։ Մնաց տասը օր ։ Պետք է դիմանալ ։

Добавить комментарий