Կարեն Հովհաննիսյանը գրում է. Հայաստանը Ադրբեջանին է հան ձնել Ակնայի ակ անապատման քարտեզը տասնհինգ ռա զմագե րիների դիմաց, ովքեր ունեցել են ռա զմագե րու կարգավիճակ, ըստ պաշ տոնական Բաքվի։ Այսինքն քր եական գործերով չեն անցնում։ Որպեսզի պարզ լինի , թե ինչ հզոր խաղաթղթի մասին է խոսք գնում, թվերով

ներկայացնեմ։ Ակնայի ողջ շրջանի քարտեզն է տրվել, որտեղ 100 000 տա նկային ու հե տևակի համար նախատեսված ակ աններ են տեղակայված եղել։ Մարդ կարող է ռա զմական գործից չհասկանա, սակայն դիվանագիտությունից էլ չհասկանա և նման հզոր խաղաթուղթը տա ընդամենը 15 ռա զմագ երու դիմաց։ Շուտով Ակնայի

ողջ շրջանը ակտիվ կյանքով է սկսելու ապրել, չեք պատկերացնի , թե դա ինչ էր Ադրբեջանի համար… Չփորձեք ոչ մեկդ ասել, թե տասնհինգ ընտանիքում լույս վա ռվեց, բա մյուս ընտանիքները։ Բացի դա, վերջապես դուրս եկեք հուզական դաշտից։ Երբ ձեզ պետք է, մտնում եք հուզական դաշտ, երբ պետք չէ՝ դառնում եք իբրև թե պետական մտածող։ Ի դեպ, արդեն տեսա, որ որոշները սկսել են մանի պուլացնել, թե բա տասնհինգ գե րի է վերադառնում…

Добавить комментарий