Նման փոխանակման համար ՙՙշու խուռ՚՚ դրած անա սուններ, ի՞նչ էիք շահելու, եթե … Արթուր Միրզոյան

Արթուր Մրզոյանը գրում է. Մի 2 տող գե րիների դիմաց ակ անապա տված տարածքների քարտեզի փոխանակման և դրանից դժ գոհ մնացած մարդկանց մասին: Նման փոխանակման համար ՙՙշու խուռ՚՚ դրած անա սուններ, ի՞նչ էիք շահելու, եթե ասենք էդ ակ անների վրա պայ թելու և սատ կելու էին թեկուզ հարյուր թուրք շուն: Չէ՛ , ձեր բո ղոքը

բո ղոք չէ, ձեր դժ գոհությունը ուղղակի Նիկոլի դեմ է: Եթե Նիկոլը տասնհինգ գե րիներին փոխանակեր 100կգ կարտոֆիլի դիմաց,միևնույն է, դուք դժ գոհելու էիք. կասեիք, էդ 100 կգ կարտոֆիլը տայիք աղքատներին, էդ կարտոֆիլը դուք աղքատներից եք գո ղացել, էդ կարտոֆիլը ոսկուց էր: Դուք կցանկանայիք, որ մեր գե րիները երբեք ու երբեք չվերադառնան հայրենիք, չէ՞ որ դա Նիկոլի դեմ

խոսալու ամենահարմար թեման է, չէ՞ որ գեր իների ազ ատման խոստումները ձեր քարոզների ամենաակտուալ թեման է ու վերջապես՝ չէ՞ որ Նիկոլի ամեն մի դրական արարք բարձրացնում է նրա վարկանիշը, ինչն էլ ուղղակիորեն նպաստում է ձեր վարկանիշի ան կմանը: Այնպես եք վայն ասուն կապել, կարծես ձեր հոր պահած գանձերի քարտեզն են նվիրել թուրքին: Դեռ մի բան էլ պետք է ուրախ լինեք,որ կենդանի մարդկանց՝ մեր եղբայրներին

փոխանակել են ուղղակի ակա նների մասին պատմող ինչ-որ մի թղթի հետ: Վերջ ի վերջո ալիևը կարող էր եղբայր թուրքից ակա նազե րծների մի լավ բր իգադ խնդրեր ու առնաց որևիցէ փոխանակման ինքը իրականացներ ակա նազե րծման պրոցեսը, իսկ մեր գե րիները կշարունակեին ապրել գե րության մեջ: Ես ձեզ չեմ ասում Նիկոլի փոստի տակ ՙՙսրտիկ ու բթիկ՚՚ դրեք, բայց գոնե մարդ մնացեք և ընդհանրապես լռեք, լուռ

ուրախացեք մեր տղաների վերադարձի փաստով, տո՛ այ թա րախաներ: Ձեր քաղաքական դի րքորոշման ձեռքը կր ակն եք ընկել ու չեք նկատում,որ Նիկոլ ատ ելով ակամայից ատ ում եք սեփական ազգին: Դուք նույնիսկ չեք նկատում,որ դուք արդեն հայկական ոչ մի բան չունեք ձեր մեջ: