Սյունիքի երեկվա միջ ադեպի հետ կապված գիտեք ի՞նչ է փրկել տղերքին։ Ն ռնակն է փրկել… տղերքից 1-ը գրպանից հանել է նռ նակը և ասել…
Ռա զմագետ Կարեն Հովհաննիսյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրառում է կատարել, որտեղ մասնավորապես ասվում է. Սյունիքի երեկվա միջ ադեպի հետ կապված գիտեք ի՞նչ է փր կել տղաներին։ Նռ նակն

է փրկել, տղաներից 1-ի մոտ նռ նակ է
եղել, ու երբ թշ նամին 10 հոգով մոտեցել և շրջ ափա կել են տղաներին, որ գե րի վերցնեն, տղաներից 1-ը գրպանից հանել է նռ նակը և ասել՝ բոլորիդ հետս կտա նեմ, այդ ժամանակ ընկերն

արդեն հասցրել, կապ է տվել մերոնց,
որ արագ միջոցներ ձե ռնարկեն ու թշ նամուն չի հաջողվել տղաներին գե րի տանի… Սրանից մի պարզ հետևություն, որ սահմանա պահ բնակավայրերի բնակիչներին պիտի զե նք բաժ անել…

Добавить комментарий