Նանե Արզումանյանն իր էջում գրել է. Թանձր օդը մ ահ է դարձել, և մենք շնչում ենք այն, շնչում անդադար և ապրում կարոտով։ Ար ցունք չի ծնում այս ամենաուժեղ ց ավը, այն խր վել է մեր ոսկորների մեջ և հանգիստ չի տալիս։ Կիսակյանք օրերում, երբ ամենաշատը մենք պետք է խրոխտ

քայլել իմանանք, քայլում են ուրիշները, որովհետև չեն տեսել քեզ և ձեզ։ Որքան դժ բախտ են նրանք, որ կարողանում են ուրախ ապրել, որքան դատարկ են նրանք, որ չունեն ձեզ և այդպես էլ լոկ բառերով

են պատկերացնելու, թե ինչ է հայրենասիրությունը և տղամարդկությունը։ Եվ որքան հարուստ է հողը, որ հիմա գրկել է ձեզ մեր փոխարեն, ու որքան հարուստ է երկինքը, որ ձեզ ունի ու որքան թշ վառ է մեր կարոտը։ Հպարտության գին կա, որ մ ահ է դառնում։

Добавить комментарий