Նայեցի Նաիրի Հոխիկյանի ֆիլմն ու ևս մեկ անգամ համոզվեցի, որ Արցախը ծա խել են… Ասեմ՝ ինչու… Արամ Գեվորգյան

Արամ Գեվորգյանն իր էջում գրել է. Նայեցի Նաիրի Հոխիկյանի ֆիլմը և ևս 1 անգամ համոզվեցի, որ Արցախը ծա խել են, Շուշին ծա խել են։ Ով կասի հայ զի նվորը պար տվել ա, նա ղալաթ ա արել։
Ֆիլմում չի խոսվում դրա մասին, սակայն ես կասեմ. Քարին տակի դի րքերը մինչև վերջ անա ռիկ են եղել, դի րքապահներին խա բել, ասել են՝

նահ անջեք, հեսա մերոնք սմ երչով խփ ելու են։ Դի րքապահները նա հանջել են, մերոնք չեն խփ ել, թուրքը եկել, գր ավել ա Քարին տակը։ Իսկ այդ նույն օրերին՝ նոյեմբերի վեցին, վի ժվածքի հետ հավասար պատասխա նատվություն կր ող արծրունն ասում էր՝ «Քարինտակցիք կրկին ապացուցեցին, որ հերոսներն են, Հայոց պատմության նոր

Զեյթունցիներն են։ Մենք ձեր նմանների շնորհիվ հաղթելու ենք»։ Իսկ գերագույն գլխավոր վի ժվածքը երկու օր առաջ հանրայինի եթերում ասում էր՝ «հուսա հատ կռ իվ ենք տվել հողերը տալու դեմ»։ Դուք հուսա հատ կռ իվ եք տվել տասնութ տարեկան զի նվորների դեմ, անհայրենիք անա սուններ։ Դուք կռ իվ եք տվել թուրքի կողմից, դուք կռ իվ եք տվել Արցախը հանձ նելու համար և հան ձնել եք։