Ոստիկանից ճո ղոպրող՝ խռիկները հանած իշխանիկն ու ադրբեջանածին գեղամիկը, դարձել են մեր ազգի փրկիչները։ Արա, այ սողուններ, չեք տեսնում, որ … Փայլակ Ուռուսյան ։ Փայլակ Ուռուսյանն իր էջում գրել է. Ազգի գլխին փո րձանք դարձած դաշնակներն իրենց մայրամուտից առաջ, մնում է 1907 թ-ի ցեղաս պան եր իտթուրքերի հետ

ձեռք֊ձեռքի տված իրենց եղբայրական դաշինքը, Ղարսի ան կումը, 1920 թվականի Ալեքսանդրապոլի նվա ստացուցիչ պայմանագիրը, որով Հայաստանը թուրքերին էին հան ձնում, Սևրի պայմանագրից հրա ժարվելն ու իրենց գործած այլ դա վաճանություններ և սպ անություններն էլ ջար դեն Վարչապետի գլխին։
Ոստիկանից ճո ղոպրող՝ խռիկները հանած

իշխանիկը և ադրբեջանածին գեղամիկը, դարձել են մեր ազգի փրկիչները։ Արա, այ սողուններ, չեք տեսնում, որ դուք, ձեր հր եշ քոչը, բլ եֆչիկ սեռժը, միշիկը, ձեր ահաբ եկիչ քիլ լերլրագրողները և ներքին խու ժան շարմազանովներն ու մյուսներդ, դարձել եք բառիս բուն իմաստով ազգի տնազներ։
Այ վի ժվածքներ, կարող եք ասել? ձեր «գերագույն»

մարմնի անդամները քսան տարի, բացի ձեզ համար դղյակներ կառուցելուց և ահ ռելի հարստություն դի զելուց, ձեր լա կոտներին հաբ ռգացնելուց բացի, ինչ լավ բան եք արել երկրի համար։ Այ տակ անքներ, դարձել եք հայ զի նվորի «պաշ տպանը», երբ քսան տարեկանում հր եշի որդիներն արդեն տասնյակ միլիոնների էին տի

րապետում, իսկ իր երկրին նվիրվա, իր հայրենիքը սիրող, հասարակ մարդու էրեխեն ոտաբ ոբիկ և սոված հայրենիք էր պաշ տպանում։ Այնպես որ, լռեք ու մաքրվեք մեր սուրբ երկրից։ Ժողովուրդ ջան, մենք պետք է զգոն լինենք ու ոգով անկ ոտրում… Հունիսի քսանին միասին պաշ տպանենք մեր իշխանությունը։ Մեր՝ժողովրդի, ք վեաթերթիկն է ՔՊ 3֊ը։ Մենք, ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։

Добавить комментарий