Տիգրան Սիմոնյանն իր էջում գրել է. Բա 17+ երգչախմբերով , բոլորով միասին , երգ էիք երգում , թե կապ իտուլյանտի , հողա տուի , դա վաճանի հետ , միայն մի հարց կքն նարկեք ՝ վարչապետի հրա ժարական ։ Այսօր , դուք բոլորով , ապացուցում եք , որ ձեր մանրապ ճեղ պայ քարը Հայրենիքի համար չէր ,

Հայրենիքի փրկության համար չէր ։ Աթոռ էիք ուզում , ձեր գլխից մեծ աթոռ ։ Անն ամուս մանրապ ճեղներ , որ 8 և ավել ամիսներ ժողովրդին պահեցիք սթ րեսի մեջ , երկրի տնտեսությանը հասցրիք բոլոր հնարավոր վն ասները , երկիրը պա ռակտեցիք , մարդկանց թշ նամացրիք , սերունդների ճակատագրերի հետ խաղացիք , իսկ այսօր խորհրդարան մտնելով

փորձելու եք ձեզ դնեք երկրի հո գսերով մտահ ոգ քաղաքական , հասարակական և պետական գործիչների տեղ ՞ , հա ՞ ։ Անմե ղսունակներ ։ Բա , ոնց եք նստելու այն խորհրդարանում , որտեղ երկրիս վարչապետը և իր թիմն է ներկա լինելու ։ Հ . Գ . Անհրաժեշտության դեպքում կարող եմ ակվարիում նվիրել ։

Добавить комментарий