Նվեր Մնացականյանը ասել է. Եւ այսպես, ընտրությունը վերջացած է։ Ժամն է հետևության։ Եթե կա քաղաքական այդ իմաստությունը, հենց հիմա դրսևորեք այն։ Ընտրողին ապրիորի անի ծելու ու հայ հոյելու տեղը։ Բա չհասկանալ ի՞նչ է ապացուցում էս ընտրությունը։ Վերջապես այս Աստվածաշնչյան ազգն ունի՞

հավատք, կամք և գիտակցություն։ Այդ ինչու՞ պատ երազմում արն աքամ եղած ազգը դարձյալ բռնում է փլա տակներում հայտնված կառավարության ձեռքը։ Ինչու՞ չխոստովանել, որ ձայնո իրավունքը 1 անգամ գի տակցողն այլևս ապ րանք չէ, դուք էլ գնորդ որ չնայած մեդիատե ռորին՝ նա 2018 թվականի

հավաքական որոշումը չի զո հաբերում։ Թեև թվում էր, թե այդ որոշումը, ուր որ է կխե ղդվի պատ երազմի ար յան մեջ։ Որից հետո էլ շահառուները կստանային դա տավճիռի իրավունքը։ Գոնե հիմա չհասկանա՞լ, որ այդպիսի իմաստության թիկունքին չի կարող ժե խ կամ բիոմասսա լինել։ Ճիշտ

հակառակը, միակ բանը որ անհրաժեշտ է անել՝ տեր կանգնելն է այդ իմաստությանը։ Չի երևում, դեռ որքան փորձություններ կան, մասնավորապես նրանց համար, ովքեր փորձում էին հայկական պար տությունը քաղաքական խրա խճանքի վերածել։ Հաջողություն։ Տեսանյութը կարող եք դիտել ստորև

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *