Նվեր Մնացականյանը ասել է. Եւ այսպես, ընտրությունը վերջացած է։ Ժամն է հետևության։ Եթե կա քաղաքական այդ իմաստությունը, հենց հիմա դրսևորեք այն։ Ընտրողին ապրիորի անի ծելու ու հայ հոյելու տեղը։ Բա չհասկանալ ի՞նչ է ապացուցում էս ընտրությունը։ Վերջապես այս Աստվածաշնչյան ազգն ունի՞

հավատք, կամք և գիտակցություն։ Այդ ինչու՞ պատ երազմում արն աքամ եղած ազգը դարձյալ բռնում է փլա տակներում հայտնված կառավարության ձեռքը։ Ինչու՞ չխոստովանել, որ ձայնո իրավունքը 1 անգամ գի տակցողն այլևս ապ րանք չէ, դուք էլ գնորդ որ չնայած մեդիատե ռորին՝ նա 2018 թվականի

հավաքական որոշումը չի զո հաբերում։ Թեև թվում էր, թե այդ որոշումը, ուր որ է կխե ղդվի պատ երազմի ար յան մեջ։ Որից հետո էլ շահառուները կստանային դա տավճիռի իրավունքը։ Գոնե հիմա չհասկանա՞լ, որ այդպիսի իմաստության թիկունքին չի կարող ժե խ կամ բիոմասսա լինել։ Ճիշտ

հակառակը, միակ բանը որ անհրաժեշտ է անել՝ տեր կանգնելն է այդ իմաստությանը։ Չի երևում, դեռ որքան փորձություններ կան, մասնավորապես նրանց համար, ովքեր փորձում էին հայկական պար տությունը քաղաքական խրա խճանքի վերածել։ Հաջողություն։ Տեսանյութը կարող եք դիտել ստորև

Добавить комментарий