Արմեն Դանիելյանը գրում է. Տղամարդը որքան էլ լավ սու տ խոսի, կինը նրան միշտ էլ կգերազանցի։ Ասում էր փչ ան Թոդորոսը՝ հայտնի կատակերգությունից։ Եվ նա ամենևին էլ չէր սխ ալվում… Ինչու՞… որովհետև հայ հասարակությանը հայտնի մորքուրը «պատվավոր» ստ ում է`

գերազանցելով բոլոր տղամարդկանց, թե բոլոր 3 նախագաների օրոք թա լանված գումարներն ինքը վերադարձրել է… Հ.Գ. Հետևաբար` մինչ սպայի պատվից խոսելը, մորքուրը այն պետք է վաստակեր, իսկ մինչ վաստակելը պետք է այն ունենար… տակ չտո, մորքուրը պետք է խոսի ըստ էության… «Պատիվ ունեցող» մորքուր, դու ինչ ես հասկանում` ինչ է նշանակում կո ռուպցիայի դեմ

պա յքար… ու հետո, եթե դու «համ առորեն» պն դում ես, որ հետ ես վերադարձրել դաշնակցիդ օրոք թալ անած փողերը, ու չես խոր շում նրա հետ դաշինք կազմել և «փրկել» Հայրենիքը… օբյեկտիվորեն հարց է առաջանում` ումի՞ց… քո դաշնակցի՞ց… Ուրեմն մեկընդմիշտ հիշիր, եթե այս երկրում իրականացվի ԻՐԱԿԱՆ կոռ ուպցիայի դեմ պայ քար` ձեզանից կմնա ձեր «կմախքները և ծ ակ շալվարները»… Տակ չտո, մի զա ռանցի…

Добавить комментарий